Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng

Ngày đăng: 09:29 - 31/12/2019 Lượt xem: 873
Đến thời điểm này sau hơn 2 tuần diễn ra kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng mặc dù kỳ thi vẫn đang tiếp tục triển khai trong toàn trường.

Đảm bảo chất lượng trong công tác khảo thí hoạt động tổ chức thi được diễn ra thường xuyên, trong kỳ thi học kỳ 1 này, có nhiều điểm đổi mới trong công tác tổ chức thi diễn ra ở các khoa/ trung tâm và hỗ trợ các phòng ban chức năng trong toàn trường: Ban hành lịch thi, phân bổ cán bộ coi thi, kế hoạch tổ chức chấm thi, xét điều kiện dự thi tại các đơn vị và triển khai các hoạt động tổ chức thi trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi cho sinh viên truy cập cổng thông tin xem thông tin kỳ thi, điểm thi; các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện được trung tâm Đảm bảo chất lượng hướng dẫn giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Cơ sở dữ liệu về kỳ thi trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo chính xác, đầy đủ và bảo mật tốt
Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo
Công tác ra đề thi được lập kế hoạch cụ thể gửi về các đơn vị, trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì công tác tổ chức nhận đề, phản biện và sao in đề thi, lập danh sách dự thi từ kết quả xét điều kiện dự thi của các khoa/trung tâm. Giáo vụ các đơn vị thuộc khoa/trung tâm làm nhiệm vụ thư ký tổ chức thi, trước mỗi buổi thi 30 phút nhận đề thi, chuẩn bị cho ca thi
Thư ký tổ chức thi chuẩn bị các điều kiện cho ca thi
Theo đánh giá ban đầu, giảng viên coi thi và sinh viên dự thi đánh giá đề thi năm nay bám sát đề cương chi tiết học phần, phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh khi làm bài thi, đồng thời có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng chuẩn đầu ra theo đúng chương trình đào tạo.

Trong các buổi diễn ra kỳ thi, các đơn vị phân công cán bộ giám sát thi, thanh tra thi kiểm tra, giám sát trong suốt kỳ thi, giảm sát công tác tổ chức thi tại phòng tổ chức thi tập trung.
Cán bộ coi thi tập trung nghe và phổ biến quy chế thi, nhận đề lên phòng thi
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi và nhân lực hỗ trợ được các đơn vị chú trọng, quan tâm đặc biệt là hoạt động tổ chức thi trực tuyến, thi thực hành may ở các phòng thực hành.
Để kỳ thi được tổ chức thành công, đảm bảo nghiêm túc, trung thực, công bằng theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi theo quy định tổ chức thi tập trung, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi các học phần, các bài thi được lấy đồng đều ở các khoảng điểm thấp, điểm cao, điểm trung bình.

Công tác phối hợp tổ chức thi của Trung tâm Đảm bảo chất lượng với các đơn vị trong nhà trường được thực hiện đảm bảo hỗ trợ tối đa cho sinh viên, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời trên cổng thông tin hict.edu.vn, huy động các nguồn lực từ các đơn vị trong nhà trường tham gia vào hoạt động tổ chức thi đảm bảo sự thành cong kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 162 Tổng truy cập: 19.022.395