Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với mức thu nhập và vị trí việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:22 - 19/11/2021 Lượt xem: 792
          Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường, đặc biệt là đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với vị trí việc làm và mức thu nhập của sinh viên sau khi ra trường. Đánh giá mối tương quan này còn cung cấp những thông tin có giá trị cho sơ sở giáo dục về hiệu quả của công tác giảng dạy và hỗ trợ người học.

          Kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2021 về sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sau 12 tháng cho thấy Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sau 12 tháng đạt tỉ lệ 94.2% cao. Kết quả khảo sát tỷ lệ SVTN sau 12 tháng về vị trí việc làm, cho thấy tỉ lệ SVTN làm ở các vị trí quản lý và kỹ thuật tăng, vị trí làm việc công nhân trực tiếp sản xuất và trái ngành giảm so với thời điểm khảo sát sau 2 tháng. Cụ thể:

+ Vị trí quản lý tăng 5.1%
+ Vị trí kỹ thuật,chuyên tăng 1,6%
Kết quả chỉ ra SVTN ĐH-K1 đáp ứng tốt yêu cầu công việc tại doanh nghiệp ở các vị trí được đào tạo.hơn 6.5% so với thời điểm SVTN sau 2 tháng  (Sau 2 tháng  tỉ lệ là 87.5%).

Vị trí việc làm so với kết quả học tập được thống kê:
 

Kết quả cho thấy đa số sinh viên có kết quả học tập tốt thì vị trí làm việc đúng ngành sẽ cao hơn, có thể thấy vị trí việc làm tốt tập trung chủ yếu trong nhóm sinh viên có kết quả học tập khá.
Tỉ lệ SVTN ĐH-K1 sau 12 tháng có mức thu nhập mức trên 8 triệu trở lên tăng so với thời điểm khảo sát sau 2 tháng, cụ thể:

+ Mức trên 8-12 triệu là 31,9% tăng 24,2%
+ Mức trên 12 triệu là 5,6% tăng 2,9%
Mức thu nhập bình quân của SVTN ĐH-K1 sau 12 tháng là 8,5 triệu đồng, tăng 2.09 triệu so với thời điểm khảo sát sau 2 tháng (6,41 triệu), trong đó ngành ĐH Quản lý công nghiệp có mức thu nhập bình quân cao nhất so với 2 ngành còn lại.

Mức thu nhập so với vị trí việc làm và kết quả học tập:

   Xét tương quan về kết quả học tập với kết quả tốt nghiệp về vị trí việc làm và mức thu nhập đối với sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành cho thấy vị trí càng cao đòi hỏi năng lực SV ccũng cao, đa số SV làm việc ở vị trí cao, mức thu nhập cao tập trung ở nhóm SV có kết quả tốt nghiệp đạt loại trung bình khá trở lên. Kết quả còn chỉ ra đa số sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học sau khi ra trường.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 25 Tổng truy cập: 19.043.646