Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức sơ kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 nhằm đánh giá sơ bộ việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị trong nhà trường

Ngày đăng: 08:22 - 13/03/2018 Lượt xem: 961
Căn cứ kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội trong năm học 2017 – 2018;

Căn cứ thông báo số  144 về việc rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018, trung tâm Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng vào ngày 15/3/2018 với các đơn vị trong nhà trường.

Công tác tổ chức sơ kết kế hoaạc đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 rất quan trọng trong tiến trình kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường đến năm 2020, vì vậy các đơn vị cần chuẩn bị tâm thế, các điều kiện và đảm bảo cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường sau này. Thông tin hội nghị sẽ được thông báo kịp thời đến các đơn vị sau ngày 15/3/2018.
Trung Nguyễn


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 53 Tổng truy cập: 18.590.456