Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Cải tiến hoạt động tổ chức thi – nâng cao chất lượng hoạt động Khảo thí

Ngày đăng: 08:26 - 09/04/2019 Lượt xem: 1.266

Từ năm học 2016 – 2017, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức thí điểm công tác tổ chức thi kỳ hệ Đại học với việc ra văn bản quy định tạm thời về công tác tổ chức thi kỳ hệ đại học khóa 1.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BGH, Trung tâm ĐBCL đã xây dựng dự thảo Quy định quản lý thi tập trung để gửi lấy ý kiến các đơn vị, đến nay học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 để công tác tổ chức thi không còn thí điểm, hoạt động tổ chức thi tất cả các đối tượng đang dự thảo thành quy định chính thức để đưa vào hoạt động trong công tác khảo thí tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội song song với hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm hoạt động đào tạo hàng năm thuộc trong hoạt động đảm bảo hệ thống chất lượng giáo dục bên trong nhà trường.

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của sinh viên. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp sinh viên học tập ngày càng tiến bộ.

Vì vậy hoạt động đổi mới công tác khảo thí, chuyển từ hình thức các đơn vị tổ chức thi sang hình thức thi tập trung là giải pháp giúp nâng cao chất lượng quản lý công tác khảo thí góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

 

Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 38 Tổng truy cập: 19.064.111