Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Phản hồi của người học năm cuối về chất lượng khoá đào tạo năm 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08:36 - 10/11/2022 Lượt xem: 322
          Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, nhà trường không những phải đánh giá chất lượng quả quá trình đào tạo, mà còn cần đánh giá chất lượng đầu ra của người học tốt nghiệp. Việc lấy ý kiến của người học trước khi tốt nghiệp (sinh viên năm cuối) về chất lượng khoá đào tạo là một trong những kênh thông tin để cải tiến chất lượng đào tạo

          Năm học 2021 – 2022, Nhà trường triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người học năm cuối về chất lượng phục vụ và đào tạo với 3 nội dung:
          Các tiêu chí trong từng nhóm nội dung được đánh giá theo thang đo Likert 5 cấp độ từ cấp độ hài lòng thấp nhất (mức 1- Rất không hài lòng) đến mức độ hài lòng cao nhất (mức 5 – Rất hài lòng).

          Kết quả khảo sát 1080/1211 cho thấy 100% người học trước khi tốt nghiệp hài lòng về 22 tiêu chí đánh giá cho 3 nội dung khảo sát. Điểm trung bình theo thang đo Likert cho tất cả các tiêu chí đạt 4.16 thuộc mức đánh giá hài lòng trở lên. So với kết quả khảo sát năm học 2020 – 2021 là 3.95 có tăng nhẹ, điều này khẳng định hơn nữa niềm tin của người học đối với chất lượng đào tạo, phục và hỗ trợ. Điều này thể hiện qua biểu đồ đối sánh như sau:
Phân tích kết quả theo từng ngành đào tạo cũng cho thấy mức độ hài lòng ổn định. Xét theo từng ngành đào tạo: Đa số nhóm tiêu chí Chương trình đào tạo các ngành có chỉ số điểm hài lòng đều tăng nhẹ. Tuy nhiên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2021-2022 có chỉ số hài lòng chung giảm 0.44 điểm. Khoa cần lập kế hoạch, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của SV về chương trình  đào tạo ngành. Khoa cần phối hợp với các đơn vị để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp cải tiến kịp thời.

Kết quả khảo sát  của 3 nhóm nội dung:

            + Về tổ chức thực hiện khoá đào tạo: Chỉ số hài lòng chung về “Tổ chức thực hiện khóa đào tạo” năm học 2021-2022 là 4.15 điểm, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng.

            + Về chương trình đào tạo: Chỉ số hài lòng chung về “Chương trình đào tạo” năm học 2021-2022 là 4.17 điểm, tăng 0.23 điểm so với năm học 2020-2021.  Kết quả cho thấy nhìn chung Chương trình đào tạo các ngành học của Trường xây dựng khá rõ ràng, phù hợp với chuẩn đầu ra, phù hợp với yêu cầu của từng trình độ, thuận lợi cho người học lựa chọn.

            + Về hoạt động dạy và học: Chỉ số hài lòng chung của nhóm tiêu chí “Hoạt động dạy và học” năm học 2021-2022 là 4.17 điểm, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng. Điều này cho thấy các hoạt động dạy và học của Trường đáp ứng tốt sự mong đợi của đa số SV.

            Qua kết quả khảo sát người học về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ cần lưu ý đến một số nội dung sau:

* Đối với nhóm tiêu chí Tổ chức thực hiện khóa đào tạo:
- Phòng Quản trị cơ sở vật chất cần lập kế hoạch tiếp tục chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị giúp SV hài lòng hơn nữa vể khâu tổ chức đào tạo của Trường.

* Đối với nhóm tiêu chí Chương trình đào tạo:
- Tiêu chí “TC6. CTĐT ngành học được giới thiệu đầy đủ và cập nhậtTC18. Chương trình đào tạo Tin học đáp ứng yêu cầu của sinh viênđược đánh giá thấp nhất (4.15) trong nhóm tiêu chí về chương trình đào tạo => Khoa/TT rà soát, cập nhật chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của SV.

- Nhóm tiêu chí về Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2021-2022 có chỉ số hài lòng chung giảm 0.44 điểm. Khoa Cơ điện cần lập kế hoạch, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp, kết hợp với các đơn vị trong trường nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của SV về chương trình đào tạo ngành.

* Đối với nhóm tiêu chí Hoạt động dạy và học:
- Khoa/TT tiếp tục liên hệ mở rộng phạm vi đi thực tế, thực tập cho SV, quan tâm hơn nữa trong khâu tổ chức hướng dẫn SV khi đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 34 Tổng truy cập: 18.590.387