Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát việc làm SVTN trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:17 - 10/10/2022 Lượt xem: 277
          Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
          Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp trong 12 tháng sau tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ĐH-K2, tốt nghiệp năm 2021 cho thấy tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp đạt mức cao (93.6%), các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp từ 50 trở xuống đều có phản hồi 100%.
Đối sánh kết quả khảo sát tình hình việc làm SVTN trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp so với các trường đào tạo cùng khối ngành năm 2021 – 2022 tỉ lệ có việc làm của trường ĐHCNDMHN tương đồng với các trường đào tạo cùng khối ngành.
          Tỉ lệ việc làm SVTN ra trường trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp ĐH-K2 là 96.52%, đặc biệt tỉ lệ SVTN có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành chiếm tỉ lệ 87.14%, cơ bản giữ ổn định so với thời điểm khảo sát tình hình việc làm SVTN sau 2 tháng tốt nghiệp.
Kết quả khảo sát vị trí việc làm cho thấy sau, trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đa số SVTN làm ở các vị trí kỹ thuật, chuyên môn, điều đó cho thấy SVTN ngay khi ra trường đã có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh nghiệp ở các vị trí được đào tạo. Tỉ lệ SVTN làm vị trí quản lý tăng từ 3.30% sau 2 tháng lên 5.60% sau 12 tháng
Tỉ lệ SVTN có mức thu nhập chủ yếu trong khoảng 5-dưới 8 triệu. Sau 12 tháng tỉ lệ mức này giảm và tăng ở các khung từ 8  -12 triệu trở lên, cụ thể mức thu nhập từ 8-12 triệu tăng từ 19.60% lên 42.21%, mức thu nhập trên 12 -15 triệu tăng từ 0.9% lên 1.97%, mức thu nhập từ 15 triệu trở lên tăng từ 1.1% lên 4.69%. Mức thu nhập cao nhất sau 12 tháng tăng từ 20 triệu lên 50 triệu, mức thu nhập bình quân tăng từ 6.7 lên 8.3%. Kết quả cho thấy trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp tỉ lệ sinh viên có mức thu nhập cao có xu hướng tăng so với thời điểm sau 2 tháng tốt nghiệp
          Khảo sát, báo cáo cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động cuả sinh viên sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 68 Tổng truy cập: 19.021.315