Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm với hoạt động khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 03:30 - 14/06/2018 Lượt xem: 966
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ đảng ủy Nhà trường về việc báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tổ Đảng Đảm bảo chất lượng luôn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao Tổ Đảng ĐBCL được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy trường, chi bộ Liên phòng 2 thông qua các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư chi bộ sinh hoạt tại chi bộ. Đảng viên trong chi bộ có nhiều đồng chí có kinh nghiệm đa số là đảng viên trẻ. Trình độ học vấn tương đối đồng đều, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc.

Trong công tác khảo thí

Xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi

- Trong năm học 2017 – 2018, căn cứ vào lịch thi của Trường, Trung tâm đã tham mưu ban hành Quy định quản lý ngân hàng câu hỏi thi và đề thi. Tổ chức tiếp nhận, phản biện, sao in đóng gói chuẩn bị cho 412 môn thi, với tổng số 1168 đề thi ra mới các loại. Đề thi không có sai sót lớn trong quá trình tổ chức thi.

- Qua thống kê công tác quản lý theo dõi, có thể thấy: tỷ lệ số môn thi có bảng trọng số/cấu trúc đề thi là 100%, đảm bảo kế hoạch đề ra theo nhiệm vụ năm học 

- Một số học phần, bảng trọng số, cấu trúc đề thi còn chưa chất lượng, chưa thể hiện sự liên thông giữa mục tiêu đào tạo với mục tiêu kiểm tra đánh giá. Chưa có công cụ hữu hiệu đánh giá sự phù hợp đề thi với bảng trọng số và cấu trúc đề thi.
 
Công tác tổ chức thi học kỳ hệ đại học

- Công tác coi thi học kỳ hệ đại học: trong năm học 2017 – 2018 Trung tâm ĐBCL thực hiện tổ chức thi kết thúc học phần cho 104 học phần hệ đại học các ngành, thư ký, cán bộ coi thi đều thực hiện đúng quy chế tổ chức thi và coi thi, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên một số cán bộ coi thi ở học kỳ 1 còn đi muộn, sang kỳ 2 tình trạng cán bộ coi thi đi muộn đã được cải thiện, hiện tượng thí sinh vi phạm quy chế thi phải lập biên bản còn xảy ra, chủ yếu ở đại học khóa 2.

Công tác chấm thi học kỳ hệ đại học:
 
+ Tiến độ chấm thi kéo dài, phải ra hạn do giảng viên chấm thi còn kiêm nhiệm giảng dạy và chấm thi các hệ khác làm khâu kiểm dò điểm được sự hỗ trợ các đơn vị  khác, tổ trưởng chấm thi chưa sát sao.
 
+ Công tác hỗ trợ chấm thi còn chưa được các khoa/ trung tâm quan tâm sát sao, một số cán bộ được phân công lên hỗ trợ công tác chấm thi (làm phách, kiểm dò điểm, hỗ trợ chấm thi) chưa đảm bảo thời gian quy định.
 
Công tác tổ chức thi trực tuyến
 
- Trong năm học 2017 – 2018, Trung tâm đã tham mưu ban hành Quy định về tổ chức thi trực tuyến, chủ trì tổ chức thi trực tuyến cho 13 môn học/học phần, với tổng số sinh viên dự thi là 5399 lượt, 193 phòng thi trong đó có 04 môn thi trực tuyến mới (HK1: Nguyên lý mác 1 ĐH K2, Đường lối CM ĐCSVN ĐHSD,QL-K1; HK2: Nguyên lý mác 2 ĐH K2 và Kinh tế quốc tế ĐHQL K1). Kỳ thi trực tuyến diễn ra cơ bản ổn định, không
có trục trặc lớn dẫn đến phải đề xuất hoặc điều chỉnh ca thi, kết quả thi tuyệt đối chính xác. Đề thi được bảo mật, không có sai sót lớn ảnh hưởng đến kết quả thi.
 
Tổ chức thi tốt nghiệp

- Đợt thi lại tốt nghiệp tháng 1/2018: tổng số 11 môn thi cho 49 lượt dự thi, 10 phòng thi.

- Đánh giá chung: kỳ thi lại tốt nghiệp năm 2018 diễn ra đúng quy định, nghiêm túc, các khâu trong kế hoạch thực hiện đúng quy định. Thời hạn chấm thi đúng kế hoạch, kết quả chấm thi không có bất thường, tỷ lệ bài thi các mức điểm là phù hợp 

- Khâu lập và công bố danh sách dự thi theo phòng các môn thi đầu tiên khá gấp, gần sát ngày thi mới công bố được, có số sinh viên dự thi bổ sung thêm.
 
Công tác đảm bảo chất lượng

- 16/26 nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch Đảm bảo chất lượng đã được thực hiện và hoàn thành (một số nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch trong tháng 9 và tháng 10 như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, công nhân viên ...).
 
- Ban hành Quy định về Đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

- Hoàn thành khảo sát và lập báo cáo khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp các năm 2016, 2017.

- Hoàn thành khảo sát và lập báo cáo khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
 
- Hoàn thành khảo sát và lập báo cáo khảo sát sự hài lòng của HSSV về các hoạt động đào tạo của Trường năm học 2016-2017 và tiếp tục triển khai khảo sát năm 2017 – 2018 

- Hoàn thành báo cáo khảo sát và lập báo cáo khảo sát sự hài lòng của CB, GV, CNV về các hoạt động đào tạo của Trường năm học 2016-2017 và tiếp tục triển khai khảo sát năm 2017 – 2018

- Ban hành kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018.

- Tổ chức xây dựng hệ thống minh chứng theo tiêu chuẩn mới, phù hợp với kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018
 
Với các nhiệm vụ đã đặt ra Trung tâm ĐBCL đã cơ bản hoàn thành 16/26 nhiệm vụ và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018.
 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 38 Tổng truy cập: 18.568.668