Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên vè hoạt động giảng dạy của giảng viên và nội dung các học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:46 - 05/01/2022 Lượt xem: 672
Chương trình dạy học cần được thiết kế sao cho các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá người học góp phần hỗ trợ việc đạt được các chuẩn đầu ra. Biggs (2003) gọi tiến trình này là “sự tương thích có định hướng” (constructive alignment). “Có định hướng” (Constructive) có nghĩa là người học chủ động tạo ra sự hiểu biết dựa trên các hoạt động dạy và học có liên quan. “Sự tương thích” (Alignment) là khái niệm để chỉ hoạt động dạy và học; hoạt động kiểm tra, đánh giá người học được xây dựng tương thích với nhau nhằm đảm bảo việc đạt được chuẩn đầu ra.

Chất lượng đào tạo của một CSGD không chỉ phụ thuộc vào CTĐT mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ GV, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

GV, nghiên cứu viên là “nguồn tài nguyên học tập” quan trọng nhất đối với phần lớn người học. GV, nghiên cứu viên cần có đủ kiến thức và hiểu biết về học phần do mình đảm trách, đồng thời có kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết để truyền đạt kiến thức và hiểu biết của mình một cách hiệu quả cho người học trong những điều kiện khác nhau. GV cũng cần tiếp cận thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của bản thân.
Trên tinh thần thực hiện các yêu cầu về hoạt động kiểm định chất lượng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động khảo sát chất lượng giảng dạy và học tập, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 , năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch số 1920/KH-ĐHCNDMHN ban hành ngày 23/12/2021. Thời gian khảo sát từ 10/1/2022 đến 28/1/2022. Để thực hiện khảo sát sinh viên truy cập vào đường link khảo sát: https://giangvienhtu.blogspot.com/

Sau khi truy cập vào trang khảo sát, sinh viên chỉ chọn nhóm lớp sinh viên học và học phần sinh viên đã học trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 để khảo sát.
Người học được coi như là một khách hàng thụ hưởng các tiện ích giáo dục trong môi trường học tập tại cơ sở giáo dục, việc tổ chức lấy ý kiến trực tiếp người thụ hưởng dịch vụ được cung cấp rất quan trọng trong hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục.

 Sự tin tưởng của người học cũng như các bên liên quan khác đối với CSGD đại học được xây dựng và duy trì thông qua các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng. Các hoạt động này giúp đảm bảo rằng chương trình được thiết kế tốt, được theo dõi thường xuyên và định kỳ rà soát, qua đó đảm bảo tính cập nhật và phù hợp.

 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 59 Tổng truy cập: 19.021.897