Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 1 sau tốt nghiệp 24 tháng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:20 - 17/11/2022 Lượt xem: 305
          Việc làm sinh viên tốt nghiệp luôn là một vấn đề không chỉ là sự quan tâm của nhà trường mà còn là sự quan tâm của người học đang ngồi trên ghế nhà trường và của xã hội. Cơ hội việc làm cho người học được nhà trường định hướng cho người học ngay từ trên ghế nhà trường và sự quan tâm của nhà trường về tình hình việc làm sau khi các em ra trường luôn được chú trọng.
          Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp trong 24 tháng sau tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ĐH-K1, tốt nghiệp năm 2020 sau 24 tháng cho thấy tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sau 24 tháng đạt tỉ lệ 81.3%, các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp dưới 50 đều có phản hồi        100% -> Đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo công văn của Bộ GD&ĐT. Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sau 24 tháng đạt tỉ lệ 98.8% cao hơn 4.1% so với thời điểm SVTN sau 12 tháng  (Sau 12 tháng  tỉ lệ là 94.7%).
   Tỉ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo và liên quan đến ngành đào tạo sau 24 tháng là 93.1% giảm 1.9 % so với thời điểm khảo sát SVTN sau 12 tháng. Cơ bản giữ ổn định trong các thời điểm khảo sát
Kết quả khảo sát tỷ lệ SVTN sau 24 tháng về vị trí việc làm, cho thấy tỉ lệ SVTN làm ở các vị trí quản lý và kỹ thuật chuyên môn tăng, vị trí làm việc công nhân trực tiếp sản xuất giảm so với thời điểm khảo sát sau 12 tháng. Cụ thể: Vị trí quản lý tăng 1.2%; Vị trí kỹ thuật,chuyên tăng 0.9%. Cho thấy, về cơ bản vị trí việc làm đáp ứng được theo CTĐT đã xây dựng.
Tỉ lệ SVTN ĐH-K1 sau 24 tháng có mức thu nhập mức trên 8 triệu trở lên tăng so với thời điểm khảo sát sau 12 tháng, cụ thể:
+ Mức từ 8 -12 triệu là 65.2% tăng 33.3%
+ Mức từ 15 triệu trở lên đạt 9.2%
Mức thu nhập bình quân của SVTN ĐH-K1 sau 24 tháng là 10 triệu đồng, tăng 1.5 triệu so với thời điểm khảo sát sau 12 tháng (8.5 triệu), trong đó ngành Công nghệ may có     mức thu nhập bình quân cao hơn so với 2 ngành còn lại.
          Khảo sát, báo cáo cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động cuả sinh viên sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 167 Tổng truy cập: 19.021.242