Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Xây dựng sổ tay chất lượng triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:33 - 19/01/2021 Lượt xem: 1.147
          Sổ tay chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thiết lập nhằm giúp khách hàng, đối tác và thành viên của Trường thấu hiểu và tiếp cận được cách thức quản lý của Nhà trường. Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong:
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường.  Sổ tay chất lượng của trường ĐHCNDMHN sau khi được xây dựng sẽ bao gồm: Cơ sở dữ liệu, mục tiêu chất lượng, quy trình thực hiện chất lượng chất lượng, sơ đồ mạng lưới ĐBCL bên trong, cơ cấu tổ chức, các nguồn lực cần thiết nhằm kiểm soát các quá trình trong hệ thống ĐBCL. Theo sơ đồ phân cấp tài liệu như hình dưới đây để thấy vai trò của sổ tay chất chất lượng:
Trường xác định các hoạt động ĐBCL quan trọng, xây dựng phương pháp kiểm soát các hoạt động ĐBCL trên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu các bên liên quan. Các hoạt động ĐBCL của hệ thống ĐBCL bên trong quy định rõ người thực hiện trong mạng lưới ĐBCL, các bước thực hiện, phương pháp thực hiện, biểu mẫu thực hiện. Trường thực hiện các hành động và hỗ trợ cần thiết nhằm đạt được hiệu quả hoạt động hệ thống ĐBCL và cải tiến liên tục thông qua việc đánh giá nội bộ, phân tích dữ liệu, các công cụ thích hợp khác,... Nhà trường cải tiến liên tục sự thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng; xem xét kết quả của phân tích và đánh giá và đầu ra từ xem xét của lãnh đạo để xác định xem có nhu cầu hoặc cơ hội phải được giải quyết như một phần của cải tiến liên tục. Vì vậy, có thể thấy được vai trò quan trọng của việc xây dựng sổ tay chất lượng trong các hoạt động chất lượng của nhà trường, thể hiện được cam kết lãnh đạo nhà trường đối với hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
          Sổ tay chất lượng là nền tảng quản lý của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, với sự  tham gia của mọi thành viên trong mọi hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 38 Tổng truy cập: 19.063.373