Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:17 - 23/04/2020 Lượt xem: 1.424
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện hoạt động tổ chức thi tập trung tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 là một trong những hoạt động cải tiến chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Ngày 21/4/2020, tại phòng C1-305 đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi tập trung. Buổi họp được diễn ra trực tuyến qua hệ thống phần mềm zoom

 
Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm có: TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Ths.NCS. Nguyễn Thị Thu Hường –Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Thu Phượng –Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm ĐBCL, đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc trung tâm ĐBCL, đại diện đơn vị khoa/trung tâm, phòng ban chức năng, đoàn thể trong nhà trường tham dự.
        
  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó chủ tịch Hội đồng phát biểu đề dẫn, định hướng nội dung phiên họp
         
Đồng chí Hường yêu cầu các trưởng đơn vị tập trung cho ý kiến đề xuất theo các nội dung báo cáo của ĐBCL đã gửi các khoa về báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi: Bảng trọng số cấu trúc đề thi, nội dung đề thi, lịch thi, tổ chức coi thi, chấm thi, các điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại.
Tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Thu Phương trình bày báo cáo kết quả tổ chức thi tập trung, các tồn tại, và đề xuất một số giải pháp qua hệ thống trực tuyến
          Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của trung tâm Đảm bảo chất lượng, các khoa/trung tâm và phòng ban thảo luận qua hệ thống trực tuyến về các nội dung: Lịch thi, ra đề thi, tổ chức phản biện, phân bổ cán bộ coi thi, xét điều kiện dự thi cho sinh viên, tổ chức coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả,…và một số giải đáp ngắn của trung tâm Đảm bảo chất lượng., ban giám hiệu phụ trách có một số ý kiến về công tác thi.
Đồng chí Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nội dung chuyên môn các khoa/TT nhận xét về nội dung đề thi, cấu trúc đề, tiêu chí đánh giá khi xây dựng vẫn còn bất cập và chưa hợp lý, đề xuất một số nội dung cần cải tiến khâu quản lý nội dung đề thi, ngân hàng câu hỏi của các đơn vị chuyên môn.
Đồng chí Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng cho ý kiến: Đây chỉ là một góc đánh giá kết quả của sinh viên hệ đại học, khối cao đẳng chưa rút kinh nghiệm, đồng chí cho ý kiến khâu xây dựng bảng trọng số, đánh giá kết quả đề thi, nguồn lực thực hiện các khâu chấm thi, quản lý 2 vòng chấm thi độc lập, đồng ý với ý kiến một số đơn vị về khâu ra đề giảm bớt thủ tục, đồng ý với đề xuất chấm 2 vòng độc lập trên máy tính, kiến nghị làm bộ đề khi đủ sẽ công khai, không mất nhiều khâu ra đề, khâu lập biên bản sinh viên, giảng viên cần có xử lý triệt để.
          Kết luận Hội nghị cần triển khai một số vấn đề sau:

1. Khâu ra đề, phản biện: Khoa/TT cần rà soát lại bảng trọng số và cấu trúc đề thi, nghiên cứu về xây dựng bộ đề, hình thức đánh giá đề thi, cải tiến khâu phản biện, ra đề thi, kiểm soát tiến độ ra đề.

2. Khâu lập kế hoạch thi: phòng đào tạo cần cân đối lưu lượng tối đa cho một ca thi cho số lượng phòng thi, phối hợp với các khoa/TT cân đối nguồn lực, phân bổ coi thi.

3. Khâu tổ chức thi: cần xem xét xếp lịch tổ chức thi ở các phòng lớn, sử dụng sinh viên coi thi.

4. Khâu chấm thi: Rà soát lại quy trình chấm thi để có cải tiến chấm 2 vòng độc lập có thể quản lý, trang bị máy tính phòng chấm thi phục vụ công tác chấm thi, rà soát các biểu mẫu, biên bản phục vụ công tác chấm thi.
5. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm quy chế thi: cần có chế tài triệt để xử lý các trường hợp vi phạm.
Bài và Ảnh: Nguyễn Văn Trung

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 85 Tổng truy cập: 19.021.415