Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát người học về các học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 được cải thiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 05:14 - 14/09/2021 Lượt xem: 538
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết quả khảo sát học phần ở các khoa/trung tâm giảng dạy trong nhà trường trong học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 được thể hiện như sau:

Kết quả chung cho thấy, sinh viên đánh giá các học phần cơ bản cao hơn so với học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Có 15/15 tiêu chí đánh giá học phần có điểm trung bình được đánh giá ở mức đáp ứng cao (mức 5 của thang đo Likert).

Tỉ lệ hài lòng giữa các nhóm nội dung đánh giá:
Hầu hết, các học phần được đánh giá trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã có sự cải thiện so với học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Đường hướng dạy và học thường được quyết định bởi các triết lý giáo dục của cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn các phương pháp dạy và học cần tạo điều kiện cho việc đạt được chuẩn đầu ra, tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy SV tìm tòi, học hỏi và khám phá kiến thức.

Việc thiết kế chương trình dạy học và quy trình đánh giá bao gồm 4 giai đoạn: Thiết kế, phát triển, rà soát và đánh giá, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Các đánh giá, nhận định của người học về nội dung đề cương học phần là 1 kênh thông tin giúp nhà trường triển khai các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng các nội dung dạy học đáp ứng nhu cầu các bên liên quan.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 83 Tổng truy cập: 19.063.851