Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động khảo thí, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi, kiểm tra tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:34 - 17/06/2020 Lượt xem: 951
Kết quả nghiên cứu khoa học được nghiệm thu ứng dụng vào trong các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của nhà trường.

          Ngày 10/6/2020, Hội đồng Khoa học nhà trường tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Sử dụng toán học để phát hiện bất thường trong kết quả học tập tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của ThS. Nguyễn Hữu Thành – Chủ  nhiệm đề tài.
Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có Nhóm nghiên cứu: ThS. Nguyễn Hữu Thành – Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Thu Phương – Thành viên đề tài; Thành viên Hội đồng: ThS.NCS. Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch Hội đồng, TS. Tạ Tạ Văn Cánh – Phản biện 1, ThS. Phạm Thị Mai Dung – Phản biện 2, TS. Nguyễn Văn Đức - Ủy viên, ThS. Phùng Thị Hạnh - Ủy viên, TS. Lưu Văn Thiêm - Ủy viên, ThS. Nguyễn Văn Trung – Thư ký;
Khoa chủ trì: TS. Lưu Văn Thiêm – Trưởng khoa Khoa học cơ bản; Phòng Đào tạo: ThS. Đặng Thị Thúy Thành.

 Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài ThS. NCS. Nguyễn Thị Thu Hường công bố chương trình làm việc, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hữu Thành trình tóm tắt kết quả ứng dụng sau quá trình triển khai nghiên cứu.
Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu thảo luận về kết quả nghiên cứu đề tài. Đa số các thành viên đánh giá cao kết quả và tính ứng dụng của đề tài. Các thành viên Hội đồng nhận xét tập trung vào các kết quả phân tích của đề tài về những điểm bất thường về điểm thi và thảo luận về việc triển khai ứng dụng này tới các bộ môn thuộc Khoa/Trung tâm.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng và giải trình của nhóm đề tài về kết quả nghiên cứu, chủ tịch Hội đồng kết luận một số vấn đề sau:

1. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng dụng vào việc xác định điểm thi bất thường các học phần tại các bộ môn;
2. Lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đơn vị;
3. Chỉnh sửa nội dung đề tài theo các góp ý của Hội đồng.
Đề tài được đánh giá loại tốt.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong công tác đảm bảo chất lượng, đặc biệt là công tác thi, kiểm tra không chỉ giúp cho các bộ môn thuộc khoa/trung tâm có thêm 1 kênh thông tin phản hồi từ kết quả học tập để có thể điều chỉnh, xác định lại các nội dung thi, kiểm tra mà còn giúp nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 47 Tổng truy cập: 18.568.117