Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ I, năm học 2021 -2022 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:31 - 15/04/2022 Lượt xem: 550
Đánh giá kết quả học tập của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Kết quả đánh giá có tác động sâu sắc đến nghề nghiệp trong tương lai của người học. Do đó, việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cần được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và phải đưa các kiến thức cập nhật vào quá trình kiểm tra, thi cử. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học.

          Trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 nhà trưởng tổ chức thi cho các đối tượng sinh viên hệ đại học các khoá 3, 4, 5, 6 với tổng số 130 học phần tổ chức thi với quy mô bài thi 19.726. Kết quả đánh giá cho thấy:

          Tỉ lệ các học phần có hình thức thi bài tập lớn, tiểu luận chiếm 40%, giảm 0,3% so với học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (chiếm 40,3%) nhưng tăng 37,3% so với học kỳ 1 năm học 2020 – 2021
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên các hình thức thi trực tuyến kết hợp trực tiếp đang là xu thế trong giai đoạn này, các ứng dụng chủ yếu là Zoom, Email, Google Classroom được nhà trường khai thác triển khai sử dụng.

Về kết quả thi học kỳ 1, năm học 2021 – 2022:
Phổ điểm kết quả thi lệch phải, điểm số tập trung ở dải điểm từ 6 đến 8, đối sánh với kết quả thi năm học 2020 – 2021 cho thấy các chỉ số điểm trung bình và trung vị đều tăng so với học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

Tỉ lệ xếp loại ở mức điểm đạt yêu cầu (điểm từ 5,5 trở lên) chiếm 84,5% và mức trên (khá, giỏi, xuất sắc) chiếm 49% (tăng 13,6% so với học kỳ 1 năm học 2020 – 2021)

Đối sánh kết quả thi của các học phần thực hiện điều chỉnh hình thức/ phương pháp thi với học kỳ gần nhất cho thấy trong tổng số 104 học phần thực hiện điều chỉnh phương pháp/ hình thức kiểm tra đánh giá và hình thức thi online có 9 học phần tổ chức giảng dạy học kỳ đầu tiên nên thực hiện đối sánh kết quả thi của 95 học phần. Có 66/95 học phần (chiếm 69,5%) có tỉ lệ điểm thi từ khá trở lên tăng, trong đó có 41 học phần có tỉ lệ tăng từ 30% trở lên (17 học phần sử dụng hình thức: bài tập lớn, tiểu luận; 23 học phần sử dụng hình thức thi tự luận online; 1 học phần tổ chức thi tự trắc nghiệm khách quan và tự luận online)

Căn cứ vào kết quả thi kết thúc học phần, kết quả khảo sát học phần, kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các thông tin khác, các khoa/ trung tâm cần phân tích các yếu tố tác động và tổ chức, đánh giá rút kinh nghiệm đối với các học phần đặc biệt theo thống kê ở trên.

 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 132 Tổng truy cập: 18.568.383