Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát sinh viên về đề cương học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:09 - 17/10/2022 Lượt xem: 311
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, nhà trường triển khai khảo sát sinh viên trình độ đại học các ngành về đề cương các học phần được giảng dạy trong học kỳ 2. Nội dung khảo sát tập trung vào các nội dung:
  1. Mục tiêu, nội dung học phần
  2. Tổ chức hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá
  3. Cơ sở vật chất, học liệu phục vụ học phần
Với mức điểm đánh giá theo thang đo likert 5 cấp độ từ mức 1. Rất không hài lòng => mức cao nhất 5. Rất hài lòng.

Kết quả khảo sát 121/141 học phần với số lượt sinh viên phản hồi 13264/14326 như sau:
Kết quả trung bình chung các chỉ số theo thang đo Likert cho thấy, mức độ hài lòng của sinh viên HK2 năm học 2021-2022 đạt 4,32 giảm nhẹ so với học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (4,40) nhưng vẫn trong khoảng rất hài lòng.
Có 03/03 nội dung đánh giá có điểm trung bình ở mức rất hài lòng (mức 5 của thang đo Likert).
Kết quả thống kê kết quả theo từng ngành đào tạo và từng khoá trong học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 như sau:
Điểm trung bình chung các ngành theo năm đào tạo đều đánh giá trong khoảng điểm từ 4.27 -  4.48, ở mức rất hài lòng (Mức 5). Có 7/8 ngành đánh giá học phần ở mức 5 (Mức rất hài lòng), 1/8 ngành đánh giá ở mức 4 (hài lòng) là ngành Marketting.
Hầu hết, các tiêu chí được đánh giá trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 được đánh giá ở cấp độ 5 (mức rất hài lòng), điểm TBC đạt 4.32. So với học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 có giảm nhẹ nhưng vẫn ở trong nhóm hài lòng cao. Các khoa/trung tâm cần tiếp tục thu thập thêm các dữ liệu, phân tích và có kế hoạch rà soát, cải tiến các học phần nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 23 Tổng truy cập: 19.043.736