Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp 2 tháng của sinh viên đại học khoá 3 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:29 - 19/10/2022 Lượt xem: 282
Thực hiện công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 31/8/2018 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hằng năm, Trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã triển khai các hoạt động khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau thời gian 2 tháng cho các cựu sinh viên trình độ đại học khoá 3 diễn ra từ 3/9/2022 – 30/9/2022

Để triển khai hoạt động khảo sát, sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường được 2 tháng, nhà trường đã triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát, thiết kế phiếu khảo sát, tổ chức phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là đội ngũ cố vấn học tập để tiến hành khảo sát. Từ những thông tin thu thập được, trung tâm ĐBCL tổ chức đánh giá, phân tích kết quả thực hiện và gửi đến các đơn vị liên quan có thêm kênh thông tin phản hồi để giúp nhà trường xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp đại học khoá 3 sau 2 tháng tốt nghiệp:
 

Kết quả khảo sát cho thấy: Tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp đạt mức cao (95.3%), các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp từ 50 trở xuống đều có phản hồi 100%. Tỉ lệ việc làm SVTN ra trường trong vòng 03 tháng sau tốt nghiệp ĐH-K3 là 74.8%, đặc biệt tỉ lệ SVTN có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành chiếm tỉ lệ 89.3%:
Kết quả khảo sát khu vực việc làm sinh viên tốt nghiệp đại học khoá 3 sau 2 tháng cho thấy đa số SVTN ĐH-K3 làm việc ở 02 khu vực là tư nhân và có yếu tố nước ngoài (chiếm tỉ lệ 82.7%) có xu hướng tăng cao cho thấy sự hấp dẫn của khu vực này, đồng thời thể hiện sự thích ứng của sinh viên với môi trường làm việc có đòi hỏi cao và mức thu nhập tốt:
Kết quả khảo sát mức thu nhập bình quân của SVTN ĐH-K3 là 7.15 triệu đồng, so với SVTN ĐH-K2 tăng 0.45 triệu (mức thu nhập SVTN ĐH-K2 là 6.7 triệu đồng), trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử có mức thu nhập cao nhất so với 6 ngành còn lại. So với mức thu nhập bình quân của người lao động trong cả nước cao hơn mức thu nhập bình quân chung (theo thống kê việc làm quý 2 năm 2022 là 6.6 triệu đồng)

Tỉ lệ SVTN ĐH-K3 làm việc ở các lĩnh vực khác ngoài chuyên ngành là 10.7% tại thời điểm khảo sát, khoa/TT cần tìm nguyên nhân để có giải pháp phù hợp trong hoạt động đào tạo.
         
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 71 Tổng truy cập: 19.022.694