Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chất lượng khoá đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10:24 - 28/04/2023 Lượt xem: 226
Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập ngay cả khi sinh viên đã ra trường. Kết quả khảo sát cự sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ khoá đào tạo có ý nghãi rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa về yêu cầu cũng như cải thiện chất lượng phục vụ.
Chỉ số hài lòng chung của SVTN về khóa đào tạo là 3,78 có tăng +0,08 so với năm 2021, tuy nhiên con số tăng chưa đáng kể.
Trong nhóm các tiêu chí có chỉ số hài lòng thấp nhất,  tiêu chí “2.13. Chương trình đào tạo tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực tế ” có điểm likert cải thiện so với năm 2021, tuy nhiên mức tăng chưa lớn ( +0,07 ). Tiêu chí có chỉ số hài lòng cao nhất,  tiêu chí “4.7. Hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệp/thực hành và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên” có điểm likert cải thiện so với năm 2021

Kết quả khảo sát một số lĩnh vực chuyên sâu của đào tạo ngành
         
Như vậy, trong tổng số 8 nội dung gợi ý cần được tăng cường trong quá trình giảng có 02 nhóm nội dung có số lượng phản hồi đề xuất cần tăng cường nhiều nhất, cụ thể:
1/ Kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (509 ý kiến phản hồi)

2/ Kiến thức và kỹ năng liên ngành ( 505 ý kiến phản hồi)
Trong số 6 nhóm nội dung gợi ý về nội dung cần bổ sung giảng dạy tại trường có 2 nội dung được người học đề xuất nhiều nhất là:
1/ Tham quan thực tế các mô hình sản xuất tiên tiến (434 ý kiến đề xuất)

2/ Tăng cường giờ thực hành chuyên ngành tại trường (381 ý kiến đề xuất)

Ảnh 1. Một buổi thực hành kỹ thuật may của sinh viên
     Kết quả khảo sát cựu SVTN trình độ ĐH năm 2022 cho thấy:  Điểm trung bình trung tính theo likert đạt ở mức hài lòng chung của cựu SVTN về khóa học năm 2022  là 3,78 (tăng 0,08  điểm so với năm 2021), các đơn vị đã tiếp thu các ý kiến phản hồi, đóng góp của sinh viên và nỗ lực cải tiến để cải thiện dần các nội dung phục vụ để ngày càng đáp ứng được nhu cầu của SV.  
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 81 Tổng truy cập: 19.011.195