Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Các chỉ số kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 được cải thiện đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 05:09 - 14/09/2021 Lượt xem: 496
 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường.  Trường xác định các hoạt động ĐBCL quan trọng, xây dựng phương pháp kiểm soát các hoạt động ĐBCL trên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu các bên liên quan đặc biệt là trong công tác giảng dạy.

Với mục đích: Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; giúp các bộ môn, các khoa/trung tâm trong việc điều hành các hoạt động chuyên môn; Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các khoa/trung tâm giảng dạy trong nhà trường trong học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 được thể hiện như sau:

Kết quả khảo sát cho thấy các tiêu chí được đánh giá ở mức rất hài lòng (4.32), tỉ lệ hài lòng chung các tiêu chí là 92.4% giữ ổn định so với HK1 (2020 - 2021) cho thấy đa số sinh viên hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
HK2 có có 4/8 khoa có chỉ số điểm TB cải thiện so với HK1 (khoa Thời trang, Kinh tế, Công nghệ Sợi Dệt và khoa Cơ điện), còn lại có 4/8 khoa có chỉ số điểm TB không cải thiện hoặc thấp hơn so với HK1.

Biểu đồ tỉ lệ hài lòng trở lên ác tiêu chí được sắp xếp tăng dần:
Kết quả thống kê cho thấy: 2 tiêu chí “Giảng viên nhiệt tình tư vấn, giải đáp thắc mắc và giúp đỡ người học trong quá trình học tập” và “Giảng viên chuẩn bị các điều kiện cho bài học, ví dụ như: Slide bài giảng, tài liệu phát tay, bảng trình tự, phiếu học tập…) trong mỗi buổi lên lớp” được đánh giá cao nhất trong 2 học kỳ của năm học 2020 – 2021. Kết quả này cho thấy sự cải thiện về thái độ cũng như sự nhiệt tình của giảng viên đối với sinh viên trong quá trình giảng dạy.

Kết quả cũng chỉ ra: tiêu chí “Phương pháp giảng dạy của giảng viên dễ hiểu, lôi cuốn và tạo cảm hứng học tập cho người học” tiếp tục là tiêu chí được đánh giá thấp nhất trong tổng số 18 tiêu chí. Tuy vậy, phương pháp giảng dạy của giảng viên đã có sự cải tiến nhất định qua các kỳ khảo sát.

Thống kê cấp độ điểm theo thang đo Likert giảng viên ở các đơn vị cho thấy:
Có 75% GV HK2 được sinh viên đánh giá ở cấp độ rất hài lòng. GV cần tiếp tục phát huy hơn nữa hoạt động giảng dạy.

- Đa số sinh viên hài lòng với tất cả các tiêu chí khảo sát của các nhóm nội dung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả cũng thể hiện sự nghiêm túc, chu đáo từ khâu chuẩn bị, lên lớp, kiểm tra đánh giá, hướng dẫn và theo dõi học tập, tác phong sư phạm của giảng viên.

- Các chỉ số đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 2, năm học 2020 – 2021 cho 18 tiêu chí đánh giá đều thuộc cấp độ 5, mức rất hài lòng, so với học kỳ 1 cơ bản giữ ổn định.

Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020 – 2021, cần cải thiện hơn nữa một số vấn đề sau:

- Đối với khoa/trung tâm: cần xây dựng kế hoạch cải tiến, giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của giảng viên. Riêng các khoa/TT quản lý SV cần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động khảo sát, khuyến khích động viên SV tích cực tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng phục vụ giảng dạy và học tập (trong HK 2 có 2 HP sinh viên tham gia khảo sát không đủ số lượng tối thiểu theo quy định).

- Đối với giảng viên: căn cứ trên kết quả khảo sát, tiếp tục cải tiến, phát huy để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy để tăng chỉ số cải thiện về hoạt động này./.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 94 Tổng truy cập: 19.021.424