Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 qua kết quả khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:21 - 05/08/2022 Lượt xem: 366
Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Triết lý giáo dục giáo dục của Trường được xác định trong Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 08/04/2021: “Chất lượng - Năng động - Đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Nội dung Triết lý giáo dục được cụ thể hóa ở CĐR các CTĐT của Nhà trường. 

Kết quả khảo sát 16770/21346 lượt sinh viên phản hồi mức độ hài lòng về hoạt động giảng dạy của 135/161 giảng viên các khoa/ trung tâm trong học kỳ 2 , năm học 2021 – 2022
Điểm TBC của toàn trường về mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trong HK2 (2021-2022) đạt 4.36 ở mức rất hài lòng. Điều này cho thấy hoạt động giảng dạy của giảng viên đã có sự cải tiến đáng kể trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

Có 24/24 tiêu chí khảo sát có chỉ số điểm TBC ở cấp độ 5 - Rất hài lòng, thể hiện các chỉ số cải thiện về hoạt động giảng dạy có hiệu quả. Tỉ lệ hài lòng chung các tiêu chí đạt 93.6%

Kết quả thống kê cho thấy các tiêu chí có điểm đánh giá cao nhất 4.36 đều thuộc nhóm nội dung 1: Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung, học liệu và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Kết quả này cho thấy công tác chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy được giảng viên chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trong quá trình giảng dạy.

Kết quả cũng chỉ ra: tiêu chí “Giảng viên tổ chức dạy học sinh động, lôi cuốn” tiếp tục là tiêu chí được đánh giá thấp nhất trong tổng số 24 tiêu chí. Trong khi đây là tiêu chí có điểm TBC tăng 0.04, đây là điểm cần lưu ý trong công tác giảng dạy của giảng viên. Như vậy, giảng viên cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú cho người học cũng như góp phần tăng chất lượng của các tiết dạy.

Đa số sinh viên hài lòng với tất cả các tiêu chí khảo sát của các nhóm nội dung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả cũng thể hiện sự nghiêm túc, chu đáo từ khâu chuẩn bị, lên lớp, kiểm tra đánh giá, hướng dẫn và theo dõi học tập, tác phong sư phạm của giảng viên. Các chỉ số đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy HK2, năm học 2021 – 2022 cho 24 tiêu chí đánh giá đều thuộc cấp độ 5, mức rất hài lòng
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 53 Tổng truy cập: 19.225.028