Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:18 - 21/09/2020 Lượt xem: 2.011
Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Kết nối và phục vụ cộng đồng mang lại cơ hội học tập cho sinh viên và giảng viên ở bên ngoài lớp học. Chúng đồng thời cũng giúp sinh viên thể hiện được những kiến thức đã học và phát triển tính cách. Những vấn đề mà kết nối và phục vụ cộng đồng đem lại cần phải phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục và cũng mang lại những lợi ích cho cả cơ sở giáo dục và cộng đồng. Kết quả đánh giá hằng năm của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường là minh chứng cho hiệu quả các hoạt động này.
Kết quả khảo sát cho thấy: Chỉ số hài lòng chung của khóa đào tạo3.88, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 82.8%. Điều này cho thấy sự nỗ lực cải tiến các hoạt động phục vụ của Trường trong những năm học vừa qua đã đáp ứng tốt sự mong đợi của đa số SV.
          Một số chỉ tiêu được đánh giá nổi bật trong năm học 2019 – 2020 từ phía sinh viên tốt nghiệp:
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về mục tiêu, sứ mạng và giá trị cốt lõi của trường được đánh giá (3.87) với tỷ lệ từ hài lòng trở lên 82.8% cho thấy tầm nhìn và sứ mạng của Trường đã được phổ biến rộng rãi tới sinh viên qua nhiều kênh truyền thông. Nhà trường cần phát huy hơn nữa khả năng truyền thông trong việc phổ biến tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi cũng như mục tiêu phát triển tới sinh viên giúp sinh viên thấm nhuần tư tưởng, chia sẻ trong mọi hoạt động vì mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
          Chỉ số hài lòng chung về “Hoạt động hỗ trợ sinh viên” là 3.89 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.2%. Kết quả cho thấy đa số sinh viên hài lòng với hoạt động hỗ trợ sinh viên của nhà trường trong suốt khóa học.
          Chỉ số hài lòng chung về “ Cố vấn học tập ” là 3.94 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 85%. Điều này cho thấy sự cố gắng của đội ngũ Cố vấn học tập trong suốt khóa học đã được SV ghi nhận
          Chỉ số hài lòng chung về “Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên” là 3.82 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 80.2%. Kết quả cho thấy sự nỗ lực cải tiến không ngừng của Trường về cơ sở vật chất trong những năm học vừa qua nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên đã được sinh viên ghi nhận theo hướng tích cực.
Kết quả chung khảo sát về khóa đào tạo:
Chỉ số hài lòng chung của nhóm tiêu chí là 3.88, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83%. Điều này cho thấy sự nỗ lực cải tiến các hoạt động phục vụ của Trường đã đáp ứng tốt sự mong đợi của đa số SV => tiếp tục phát huy các điểm mạnh này để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.
      Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng hoạt khóa đào tạo của Trường có chỉ số hài lòng chung là 3.88, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 82.8%.=> Trường đã nỗ lực cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của SV.  
 
Bài và ảnh: Trần Thị Thu Anh
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 79 Tổng truy cập: 19.063.628