Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng đào tạo qua kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sau 1 tháng tốt nghiệp năm 2021 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04:30 - 04/01/2022 Lượt xem: 840
Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình đào tạo, mà cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra và khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề bức xúc không chỉ đối với bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Có một việc làm đúng với ngành nghề đào tạo luôn là mơ ước của không chỉ đối với các sinh viên tốt nghiệp ra trường mà ngay cả đối với các em còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ đã xác định mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học là: ”Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động...”.

Hoạt động khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp được thực hiện trên tinh thần công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH về khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ban hành ngày 10/7/2017, công văn 3943/BGDĐT-GDĐH về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ban hành ngày 31/08/2018 và Công văn số 2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL ngày 20/5/2019 về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Từ những thông tin, số điện thoại, địa chỉ email của sinh viên khóa 2017 - 2021, Trung tâm ĐBCL đã phối hợp với các khoa/ trung tâm chủ trì ngành của Trường đã gửi mẫu phiếu khảo sát, gọi điện thoại trực tiếp đến sinh viên. Ngoài ra, Tổ Khảo sát còn gửi mẫu phiếu qua Facebook, Zalo,… của cựu sinh viên để thực hiện khảo sát đối với cựu sinh viên.

Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021 hệ Đại học khoá 2 sau 1 tháng ra trường:

http://hict.edu.vn/pic/News/images/2021/DBCL/Anh%201(6).jpg
- Tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp đạt mức cao (92.1%). Các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp từ 50 trở xuống đều có phản hồi 100%.

- Tỉ lệ việc làm SVTN ra trường trong vòng 01 tháng sau tốt nghiệp ĐH-K2 là 91.7%, đặc biệt tỉ lệ SVTN có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành chiếm tỉ lệ 90.4% (Bảng 2):

http://hict.edu.vn/pic/News/images/2021/DBCL/Anh%202(5).jpg
Kết quả khảo sát vị trí việc làm:
http://hict.edu.vn/pic/News/images/2021/DBCL/Anh%203(7).jpg
- Kết quả khảo sát cho thấy: đa số SVTN làm ở các vị trí kỹ thuật, chuyên môn (chiếm tỷ lệ 86.2%), điều đó cho thấy SVTN ngay khi ra trường đã có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh nghiệp ở các vị trí được đào tạo.
http://hict.edu.vn/pic/News/images/2021/DBCL/Anh%204(3).jpg
 
- Tỉ lệ SVTN có mức thu nhập chủ yếu trong khoảng 5-dưới 8 triệu, chiếm tỉ lệ 71.0%

- Mức thu nhập bình quân của SVTN ĐH-K2 là 6.7 triệu đồng, so với SVTN ĐH-K1 tăng 0.3 triệu so SVTN ĐH-K1 (mức thu nhập SVTN ĐH-K1 là 6.41 triệu đồng), trong đó ngành ĐH CNSD có mức thu nhập cao nhất so với 4 ngành còn lại.

Ngoài ra còn có một số yếu tố khách quan năm 2021 không thuận lợi là do tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức dẫn đến tác động mức thu nhập bình quân năm 2021.
Hoạt động “Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và mức độ đáp ứng công việc” nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Để thực hiện được mục đích trên, việc tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa hoạt động khảo sát này cần được các khoa chủ trì ngành chú trọng và quan tâm. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong các hoạt động tìm hiểu nhu cầu lao động, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp, phối hợp trong công tác thực tập và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Với sự nỗ lực của Nhà trường và bản thân các sinh viên, chắc chắn sẽ tạo được niềm tin của nhà tuyển dụng và ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm như mong muốn.


Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 77 Tổng truy cập: 19.021.875