Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ
1, Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo; hợp tác quốc tế, giới thiệu việc làm, tu nghiệp sinh; nghiên cứu khoa học theo các quy chế của Bộ, quy định của nhà trường đã ban hành.
II. Nhiệm vụ
2.1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hằng năm;
 
2.2. Đề xuất và tổ chức mở các ngành, nghề đào tạo mới, phương thức đào tạo hệ chính quy, văn bằng hai, vừa học vừa làm, đào tạo liên thông, liên kết;
 
2.3. Xây dựng tiến độ năm học, kỳ học. Dự kiến chia phòng học cho các khoa/trung tâm. Bố trí lịch thi học kỳ, thi tốt nghiệp;
 
2.4. Quản lý kết quả học tập; tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học; xét học bổng, HSSV tiên tiến; bảo lưu kết quả học tập, chuyển trường cho HSSV;
 
2.5. Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ: cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp của HSSV;
 
2.6. Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, thi tốt nghiệp, đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học, xét học bổng, HSSV tiên tiến; hội đồng khoa học; hội đồng thi giáo viên giỏi, HSSV giỏi;
 
2.7. Phối hợp với các khoa/trung tâm lập kế hoạch, xây dựng các chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập;
 
2.8. Tổng hợp giờ giảng của giáo viên trên cơ sở kiểm tra, tổng hợp của các khoa/trung tâm;
 
2.9. Phối hợp với các đơn vị trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HSSV. Xây dựng kế hoạch học chính trị đầu khóa;
 
2.10. Lập kế hoạch sử dụng sổ lên lớp của toàn trường, phối hợp với các khoa/TT hướng dẫn ghi sổ đúng quy định;
 
2.11. Xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường, đào tạo ngắn hạn. Phối hợp với các đơn vị điều phối các hoạt động giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo ngoài trường;
 
2.12. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy chế, quy định… của các cấp quản lý về công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế;
 
2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về tuyển sinh;
 
2.14. Lập kế hoạch, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Phối hợp với các phòng, khoa làm các thủ tục cho giáo viên thi giáo viên dạy giỏi các cấp;
 
2.15. Lập kế hoạch, sắp xếp lịch thi HSSV giỏi cấp trường. Phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị thủ tục cho HSSV thi học sinh giỏi các cấp;
 
2.16. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ về lĩnh vực hợp tác quốc tế; xuất khẩu lao động;
 
2.17. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quản lý lĩnh vực nghiên cứu khoa học cấp trường;
 
2.18. Thực hiện lưu trữ và bảo mật dữ liệu theo quy định. Làm các báo cáo nghiệp vụ;
 
2.19. Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, cơ sở vật chất được nhà trường được nhà trường giao;
 
2.20. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao..
 
II, Cơ cấu tổ chức
 
cocautchuc_phongdt
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 182 Tổng truy cập: 16.510.476