Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu về khoa khoa học cơ bản

Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà nội (trước đây là Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt May Thời Trang Hà nội) được thành lập vào năm 2005 có nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức đại cương và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, khoa có 20 cán bộ giảng viên tham gia trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó có 02 tiến sĩ, 15 thạc sĩ, 02 đang học sau đại học và 01 đại học. Khoa khoa học cơ bản được chia thành 2 tổ, đó là tổ khoa học cơ bản và tổ chính trị-thể dục.

Tổ khoa học cơ bản thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Vật lý và Bộ môn Hóa học.

 Tổ chính trị-thể dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các bộ môn: Bộ môn Mác-Lênin, Bộ môn Pháp luật, Bộ môn Giáo dục thể chất.

Ban lãnh đạo khoa gồm 4 thành viên: Trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa và 2 tổ trưởng
Trưởng khoa: Tiến sĩ. Lưu Văn Thiêm
Điện thoại: 0903 263 462
Email: thiemlv@hict.edu.vn

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ. Phạm Thị Đào
Điện thoại: 0932 217 483
Email: daopt@hict.edu.vn

Tổ trưởng tổ chính trị-thể dục: Thạc sĩ. Đặng Thị Thúy Thành
Điện thoại:0915838911
Email: thanhdtt@hict.edu.vn

Phụ trách tổ KHCB: Thạc sĩ. Phạm Thị Mai Dung
Điện thoại: 0967100655
Email: dungptm@hict.edu.vn

Giáo vụ khoa:
Thạc sĩ: Lò Thị Quỳnh Lan
Điện thoại: 0389981982
Email: lanltq@hict.edu.vn
  
Tổ khoa học cơ bản
Cán bộ của tổ khoa học cơ bản

1 Tiến sĩ. Lưu Văn Thiêm Trưởng khoa
2 Tiến sĩ. Nguyễn Văn Hải Giảng viên
3 ThS. Nguyễn Hữu Thành Giảng viên
4 ThS. Phạm Thị Mai Dung Phụ trách tổ KHCB
5 ThS. Nguyễn Thị Ngọ Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Đức Mai Giảng viên
8 CN. Vũ Văn Hải Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Giảng viên
 
Tổ chính trị-thể dục
Cán bộ của tổ chính trị-thể dục

1 ThS. Phạm Thị Đào Phó trưởng khoa
2 ThS. Nguyễn Thị Thùy Giảng viên
3 ThS. Đặng Thị Thúy Thành Tổ trưởng
4 ThS. Lò Thị Quỳnh Lan Giáo vụ khoa
5 ThS. Dư Thị Luyến Giảng viên
6 ThS. Đặng Thị Nga Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Thị Hà Giảng viên
8 ThS. Trịnh Thị Phương Giảng viên
9 ThS. Hoàng Thị Huế Giảng viên
10 ThS. Đồng Trung Du Giảng viên
11 CN. Nguyễn Hữu Long Giảng viên, chủ tịch công đoàn khoa
 
Cơ sở vật chất

Nhà trường đã trang bị cho khoa khoa học cơ bản 02 phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm Vật lý và Hóa học). Hai phòng thí nghiệm này có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm nhằm hỗ trợ cho sinh viên phát triển các kỹ năng thực nghiệm và tư duy khoa học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn đầu tư 01 phòng học đa năng và 01 sân tập ngoài trời để phục vụ công tác giảng dạy của bộ môn giáo dục thể chất cũng như các hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 45 Tổng truy cập: 19.096.825