Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CÔNG ĐOÀN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN THAM GIA GIẢI CHẠY "HTU 2024 – CÙNG NHAU BỨT PHÁ"

Chiều ngày 23/4/2024 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà nội diễn ra giải thi đấu thể thao chào mừng 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024).

HỌP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày 05/03/2024, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã tổ chức duyệt đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Ths. Đặng Thị Thúy Thành làm chủ nhiệm, Ths. Nguyễn Thị Ngân Hà – Thành viên chính, CN. Dương Văn Chất – Thành viên chính.

Hội nghị sơ kết học kỳ I và Phương hướng công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại phòng 405 – C2 Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết học kỳ I và Phương hướng công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2023- 2024.

HỌP DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2024, tại phòng C2 – 405 Hội đồng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đã tổ chức duyệt đề cương chi tiết các học phần Luật sở hữu trí tuệ ngành Thiết kế đồ họa. Đến dự họp có đầy đủ lãnh đạo Khoa, trưởng bộ môn, thành viên hội đồng và nhóm tác giả biên soạn đề cương chi tiết các học phần.

HỌP NGHIỆM THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP KHOA NĂM HỌC 2024-2025

Chiều ngày 20/03/2024, tại phòng C2 – 405 Hội đồng khoa học khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức họp nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm Tận dụng những quả bóng chuyền hỏng để thực hiện bài tập bổ trợ nhằm khắc phục lỗi “sai điểm tiếp xúc bóng” trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt do Ths. Đồng Trung Du làm chủ nhiệm.

KHOA HỌC CƠ BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY – K5, QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – K6

Chiều ngày 25 tháng 04 năm 2022, Tại văn phòng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ may – K5 và ngành Quản lý công nghiệp – K6, trình độ Đại học chính quy, Tổ bộ môn Chính trị - Thể dục - Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

Hoạt động thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng 43 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 1/5, Công đoàn Khoa khoa học cơ bản tham gia Hội thi Thể thao với 2 môn thi đấu dành cho Nam - Nữ gồm: Kéo co và Trò chơi vận động.

KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY BẰNG HAI TAY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Bài viết này muốn cung cấp kiến thức cơ bản của nội dung kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay cho sinh viên nhà trường tham khảo trong quá trình học và tập luyện môn Bóng chuyền . Kiến thức này sẽ giúp các em tiếp thu phần lý thuyết của kỹ thuật một cách dễ hiểu, để từ đó áp dụng vào tập luyện động tác kỹ thuật đạt hiệu quả nhanh và chính xác.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: "Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8,118].

GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI THÔNG QUA GIẢNG DẠY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Sinh viên là lớp người đang trưởng thành về nhân cách, tiếp thu tri thức nhằm chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết để trở thành lực lượng lao động hiện đại trong tương lai.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 35 Tổng truy cập: 19.096.503