Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ: “Phân tích, đánh giá kết quả học tập học phần Triết học Mác – Lênin và Toán ứng dụng”

Chiều ngày 14/04/2022, Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề: “Phân tích, đánh giá kết quả học tập học phần Triết học Mác – Lênin và Toán ứng dựng” Ths. Phạm Thị Đào – Phó Khoa khoa học cơ bản và Ths. Phạm Thị Mai Dung – Trưởng bộ môn khoa học cơ bản thực hiện.

VẬN DỤNG NHẬN THỨC LUẬN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhận thức luận hay còn gọi lý luận nhận thức là lý luận về khả năng nhận thức của con người. Khác với các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác –Lênin, Hồ Chí Minh không đề cập đến vấn đề của nhận thức, chân lý… mà Người đi theo một hướng tiếp cận riêng trên cơ sở kế thừa nhận thức luận của triết học Mác – Lênin. Đặc điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh là Người nhận thức tường tận, thấu đáo bản chất, khuynh hướng vận động của sự vật, hiện tượng và quá trình của đời sống chính trị - xã hội trong một hệ thống các mối quan hệ và giải quyết đúng đắn sự tác động qua lại của các mối quan hệ phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn sống. Thực tiễn ngày nay có nhiều thay đổi trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa… việc nghiên cứu nhận thức luận của Hồ Chí Minh rất cần thiết vì nó giúp chúng ta không chỉ hiểu đúng mà còn vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách phù hợp và linh hoạt.

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ

Tóm tắt: Học trực tuyến là hình thức học đã được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... giúp người học thích ứng với môi trường làm việc của thế kỷ 21. Tại Việt Nam, học tập trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 mà được đánh giá là một xu hướng tất yếu, lâu dài. Bài viết này nghiên cứu về một số phương pháp dạy học và kiến nghị giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC – KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tóm tắt: Việc để lại tài sản cho người thân là quyền dân sự của công dân. Quyền này được Hiến pháp và pháp luật dân sự thừa nhận và bảo vệ. Do đó, người có tài sản được quyền lập di chúc nhằm để lại tài sản cho người khác sau khi chết. Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 thay thế BLDS năm 2005 đã có sự hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng hơn về chế định thừa kế. Tuy nhiên, một số vấn đề còn vướng mắc trong áp dụng các quy định về thừa kế theo di chúc. Trong phạm vi bài viết này tập trung nghiên cứu một số bất cập và hướng hoàn thiện trong các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc trong BLDS năm 2015.

TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tóm tắt: Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã có rất nhiều nội dung được sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường đồng thời bổ sung cơ chế bảo vệ, chống xung đột lợi ích giữa các nhà đầu tư. Các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về doanh nghiệp tư nhân phần lớn được kế thừa từ Luật Doanh nghiệp năm 2014. Một trong những đặc điểm pháp lý đặc trưng của doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân. Bài viết này nghiên cứu tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tư cách tham gia quan hệ pháp luật của doanh nghiệp tư nhân từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

KHOA HỌC CƠ BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY – K5, QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – K6

Chiều ngày 25 tháng 04 năm 2022, Tại văn phòng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ may – K5 và ngành Quản lý công nghiệp – K6, trình độ Đại học chính quy, Tổ bộ môn Chính trị - Thể dục - Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

Hoạt động thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng 43 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 1/5, Công đoàn Khoa khoa học cơ bản tham gia Hội thi Thể thao với 2 môn thi đấu dành cho Nam - Nữ gồm: Kéo co và Trò chơi vận động.

KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY BẰNG HAI TAY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Bài viết này muốn cung cấp kiến thức cơ bản của nội dung kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay cho sinh viên nhà trường tham khảo trong quá trình học và tập luyện môn Bóng chuyền . Kiến thức này sẽ giúp các em tiếp thu phần lý thuyết của kỹ thuật một cách dễ hiểu, để từ đó áp dụng vào tập luyện động tác kỹ thuật đạt hiệu quả nhanh và chính xác.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: "Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8,118].

GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI THÔNG QUA GIẢNG DẠY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Sinh viên là lớp người đang trưởng thành về nhân cách, tiếp thu tri thức nhằm chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết để trở thành lực lượng lao động hiện đại trong tương lai.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 19 Tổng truy cập: 8.156.135