Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022-2023, ngày 4 tháng 4 năm 2023, Hội đồng khoa học của Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Giải pháp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập học phần Triết học Mác – Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội", chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Đào và Ths. Đặng Thị Nga – Thành viên

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023 – NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI.

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Những giọt máu chúng ta cho đi đồng nghĩa với chúng ta đã trao niềm hi vọng được sống và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống.

Đại học Công nghiệp Dệt may – Hà Nội tham dự Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 3/3/2023, Giảng viên lý luận chính trị - KHCB, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Hội nghị sơ kết học kỳ I và Phương hướng công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2023 tại Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết học kỳ I và Phương hướng công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2022 - 2023.

MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ TRONG TẬP LUYỆN KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY BẰNG HAI TAY CHO SINH VIÊN

Bài viết này muốn cung cấp một số bài tập bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội trong quá trình học và tập luyện kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay (còn gọi là đệm bóng bằng hai tay hoặc bắt bước một). Các bài tập bổ trợ này giúp các em sinh viên tiếp thu kiến thức kỹ thuật một cách dễ dàng đồng thời thực hiện được kỹ thuật động tác một cách tự tin và hiệu quả nhất.

KHOA HỌC CƠ BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY – K5, QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – K6

Chiều ngày 25 tháng 04 năm 2022, Tại văn phòng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ may – K5 và ngành Quản lý công nghiệp – K6, trình độ Đại học chính quy, Tổ bộ môn Chính trị - Thể dục - Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

Hoạt động thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng 43 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 1/5, Công đoàn Khoa khoa học cơ bản tham gia Hội thi Thể thao với 2 môn thi đấu dành cho Nam - Nữ gồm: Kéo co và Trò chơi vận động.

KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY BẰNG HAI TAY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Bài viết này muốn cung cấp kiến thức cơ bản của nội dung kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay cho sinh viên nhà trường tham khảo trong quá trình học và tập luyện môn Bóng chuyền . Kiến thức này sẽ giúp các em tiếp thu phần lý thuyết của kỹ thuật một cách dễ hiểu, để từ đó áp dụng vào tập luyện động tác kỹ thuật đạt hiệu quả nhanh và chính xác.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: "Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8,118].

GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI THÔNG QUA GIẢNG DẠY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Sinh viên là lớp người đang trưởng thành về nhân cách, tiếp thu tri thức nhằm chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết để trở thành lực lượng lao động hiện đại trong tương lai.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 288 Tổng truy cập: 13.074.654