Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tin tức giáo dục

KHOA HỌC CƠ BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY – K5, QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – K6

Ngày đăng: 20/05/2022 Lượt xem: 434
Chiều ngày 25 tháng 04 năm 2022, Tại văn phòng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ may – K5 và ngành Quản lý công nghiệp – K6, trình độ Đại học chính quy, Tổ bộ môn Chính trị - Thể dục - Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.
Chi tiết

Hoạt động thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày đăng: 20/05/2022 Lượt xem: 436
Chào mừng 43 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 1/5, Công đoàn Khoa khoa học cơ bản tham gia Hội thi Thể thao với 2 môn thi đấu dành cho Nam - Nữ gồm: Kéo co và Trò chơi vận động.
Chi tiết

KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY BẰNG HAI TAY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 21/03/2022 Lượt xem: 16.112
Bài viết này muốn cung cấp kiến thức cơ bản của nội dung kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay cho sinh viên nhà trường tham khảo trong quá trình học và tập luyện môn Bóng chuyền . Kiến thức này sẽ giúp các em tiếp thu phần lý thuyết của kỹ thuật một cách dễ hiểu, để từ đó áp dụng vào tập luyện động tác kỹ thuật đạt hiệu quả nhanh và chính xác.
Chi tiết

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 16/11/2021 Lượt xem: 0
Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: "Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8,118].
Chi tiết

GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI THÔNG QUA GIẢNG DẠY NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Ngày đăng: 22/07/2021 Lượt xem: 5.642
Sinh viên là lớp người đang trưởng thành về nhân cách, tiếp thu tri thức nhằm chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết để trở thành lực lượng lao động hiện đại trong tương lai.
Chi tiết

NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN TRONG VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 25/06/2021 Lượt xem: 8.975
Lý luận và thực tiễn có quan hệ biện chứng với nhau. Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức của loài người. Lênin đã chỉ rõ: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng” [8,T30,31]. Lý luận là “kim chỉ nam” cho hành động, soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn. Lý luận khi đã thâm nhập vào quần chúng thì biến thành sức mạnh vật chất. Ngược lại: Thực tiễn là cơ sở, động lực của lý luận. Thực tiễn còn vạch ra tiêu chuẩn cho lý luận. Thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận mới được vật chất hóa, hiện thực hóa, mới có sức mạnh cải tạo thế giới khách quan.
Chi tiết

ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ THỰC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ NGÀNH DỆT MAY

Ngày đăng: 08/02/2021 Lượt xem: 3.604
Các bài toán về hàm số một biến số thực có nhiều ứng dụng trong thực tế. Đặc biệt hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit có nhiều ứng dụng trong kinh tế, trong đời sống xã hội và trong khoa học kỹ thuật. Bài viết đề cập đến ứng dụng hàm số một biến số thực để giải quyết việc tính toán trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư kinh tế cho ngành dệt may trong học phần Toán cao cấp.
Chi tiết

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 304.864
Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: "Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8,118].
Chi tiết

Lễ sơ kết học kì 1năm học 2019 – 2020- Khoa Khoa học cơ bản (KHCB), trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Ngày đăng: 14/02/2020 Lượt xem: 907
Ngày 07/02/2020, tại Hội trường Hiệu bộ ,Lễ sơ kết học kì 1năm học 2019 – 2020 của Khoa Khoa học cơ bản được tổ chức trong không khí long trọng, vui tươi, đầm ấm .
Chi tiết

MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ TRONG TẬP LUYỆN KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY TRƯỚC MẶT CHO SINH VIÊN

Ngày đăng: 16/09/2019 Lượt xem: 22.843
Bài viết này cung cấp một số bài tập bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong quá trình học và tập luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. Mục đích giúp sinh viên tiếp thu kiến thức nội dung chuyền bóng cao tay một cách dễ hiểu đồng thời thực hiện kỹ thuật động tác này một cách tự tin và hiệu quả nhất.
Chi tiết

Lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 - Khoa Khoa học cơ bản (KHCB), trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Ngày đăng: 19/08/2019 Lượt xem: 746
Ngày 15/8/2019, tại Hội trường Hiệu bộ , Lễ Tổng kết năm học 2018 -2019 của Khoa Khoa học cơ bản được tổ chức trong không khí long trọng, vui tươi, đầm ấm .
Chi tiết

Duyệt thuyết minh đề tài cấp khoa “Sử dụng toán học để phát hiện bất thường trong điểm thi học phần"

Ngày đăng: 18/03/2019 Lượt xem: 900
Vào lúc 9 giờ, ngày 13/03/2019, tại Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức họp duyệt thuyết minh đề tài cấp khoa “Sử dụng toán học để phát hiện bất thường trong điểm thi học phần” do Thạc sỹ. Nguyễn Hữu Thành làm chủ nhiệm. Hội đồng duyệt thuyết minh đề tài được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-KHCB ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Khoa KHCB. Hội đồng gồm 07 thành viên do TS. Lưu Văn Thiêm, Trưởng Khoa KHCB làm Chủ tịch Hội đồng.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 47 Tổng truy cập: 19.292.824