Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC TẠI ĐẠI HỌC VINH.

Ngày đăng: 04:10 - 04/11/2022 Lượt xem: 275

Trong các ngày từ 3/10 đến 5/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm năm 2022 tại Trường Đại học Vinh. Tham dự buổi tập huấn có ThS. Phạm Thị Đào- Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, ThS. Trịnh Thị Phương giảng viên lý luận chính trị Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.


Hình 1. Nội dung hội nghị

Chương trình thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị năm 2022 sẽ bao gồm các nội dung: Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022; Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Hình 2. Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

          Kết thúc khóa tập huấn, các giảng viên được trang bị thêm những kiến thức về tình hình trong nước và quốc tế; quan điểm đường lối của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đăc biệt là vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Toàn bộ những nội dung của đợt tập huấn sẽ được truyền tại lại đầy đủ tới toàn thể giảng viên của Bộ môn lý luận chính trị.

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 57 Tổng truy cập: 19.097.308