Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ỨNG DỤNG EXCEL VÀ MATHEMATICA VÀO BÀI TOÁN TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM THỰC CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẶP

Ngày đăng: 02:58 - 08/06/2022 Lượt xem: 397
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 40 Tổng truy cập: 19.096.856