Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày đăng: 02:50 - 30/12/2022 Lượt xem: 252
 
Ngày 26/12/2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã tổ chức duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học: “ Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ” do Ths. Đặng Thị Thúy Thành làm chủ nhiệm, Ths. Nguyễn Thị Ngân Hà – Thành viên chính, CN. Dương Văn Chất – Thành viên chính

Hội đồng tuyển chọn cấp Trường
Hội đồng duyệt thuyết minh đề tài gồm có: TS. Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; ThS. Phạm Thị Đào – Phó KHCB, ủy viên; ThS Nguyễn Đắc Hậu – PGĐ TTSX-DV, ủy viên; ThS.Trần Thị Ngát – Phó trưởng khoa Kinh tế, ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hiền – Giảng viên khoa Kinh tế , thư ký.
Tại phiên họp, thay mặt nhóm nghiên cứu Ths. Đặng Thị Thúy Thành báo cáo trước Hội đồng khoa học tóm tắt học tóm tắt các nội dung của đề xuất với mục tiêu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000: 2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

ThS. Đặng Thị Thúy Thành báo cáo đề tài
Theo một số nghiên cứu sơ bộ và khảo sát về việc áp dụng các tiêu chuẩn SA 8000:2014 do nhóm nghiên cứu thực hiện trong thời gian thực tế tại Trung tâm Sản xuât – Dịch vụ, việc áp dụng SA 8000:2014 tại Trung tâm có nhiều thuận lợi hơn so với các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội phổ biến hiện nay.
Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành bước đầu khảo sát thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội tại Trung tâm theo khách hàng Textyle. Các nội dung khách hàng đánh giá bao gồm: i) Đánh giá hiện trường cơ sở, nhà xưởng của Trung tâm, ii) Phỏng vấn người lao động, ban lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm, iii) Rà soát tài liệu, hồ sơ, quy trình liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn của khách hàng theo danh sách kiểm tra.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập tài liệu nghiên cứu có liên quan đến nội dung đề tài và nhận thấy rằng: Kết quả của các nghiên cứu đã thực hiện chưa thể áp dụng vào Trung tâm do sự khác biệt về quy mô, đặc điểm của tổ chức, vấn đề tài chính, lĩnh vực kinh doanh, yếu tố lãnh đạo doanh nghiệp, yếu tố môi trường nội bộ và môi trường bên ngoài.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện đề tài: “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội“ Thông qua đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành đánh giá nội bộ, trên cơ sở đó xây dựng quy trình áp dụng, các điều kiện thực hiện tiêu chuẩn SA 8000 và một số giải pháp áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 đối với Trung tâm trong giai đoạn hiện nay. Kết quả của đề tài là cơ sở phát hiện những điểm không phù hợp hay cơ hội để cải tiến liên tục, góp phần thúc đẩy sự hoàn thiện của hệ thống quản lý đồng thời là điều kiện để thực hiện giai đoạn tiếp theo trong quy trình chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000:2014: đánh giá chứng nhận của tổ chức chứng nhận.

TS. Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng kết luận
Sau phần báo cáo của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng khoa học Khoa đã thảo luận sôi nổi và đưa ra ý kiến đóng góp để ThS. Đặng Thị Thúy Thành hoàn thiện thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng khoa đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm tác giả trong lĩnh vực nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Hội đồng tuyển chọn thống nhất phê duyệt đề xuất đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng khi thực hiện triển khai đề tài.
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 65 Tổng truy cập: 19.266.863