Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

HỌP DUYỆT ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP KHOA NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 09:05 - 27/10/2022 Lượt xem: 331
Ngày 26/10/2022, Hội đồng khoa học khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 tại Trung tân Sản xuất – Dịch vụ Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.” do Ths. Đặng Thị Thúy Thành làm chủ nhiệm, Ths. Nghiêm Thị Hoài – Thành viên chính.

Hội đồng duyệt đề xuất đề tài gồm có: TS. Lưu Văn Thiêm - Trưởng khoa, Chủ tịch hội đồng; ThS. Phạm Thị Đào – Phó Trưởng khoa, ủy viên; CN. Hoàng Thị Huế - Giảng viên,  ủy viên; ThS. Trịnh Thị Phương – Giảng viên, ủy viên; ThS. Đặng Thị Nga – Giảng viên, thư ký.

Toàn cảnh cuộc họp xét duyệt đề xuất đề tài

ThS. Đặng Thị Thúy Thành - chủ nhiệm đề tài báo cáo đề xuất
Tại buổi họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đặng Thị Thúy Thành báo cáo trước Hội đồng khoa học tóm tắt các nội dung của đề xuất với mục tiêu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội SA 8000 (Social Acountability) đang ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt đối với những doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may. Tiêu chuẩn SA 8000 là cơ hội giúp Trung tâm đạt được lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng hơn và có khả năng tiếp cận các đơn hàng đơn giá cao hơn, hợp đồng dài hạn hơn, tăng số lượng các đơn đặt hàng tại các thị trường như Châu Âu và Hoa Kỳ. Tuân thủ tiêu chuẩn SA 8000 góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của Trung tâm nói riêng và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội nói chung. Thông qua kết quả nghiên cứu sẽ xây dựng quy trình áp dụng và các điều kiện thực hiện tiêu chuẩn SA 8000 và một số giải pháp áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 đối với Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ trong giai đoạn hiện nay. Kết quả của đề tài là cơ sở phát hiện những điểm không phù hợp hay cơ hội để cải tiến liên tục, góp phần thúc đẩy sự hoàn thiện của hệ thống quản lý đồng thời là điều kiện để thực hiện giai đoạn tiếp theo trong quy trình chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000: đánh giá chứng nhận của tổ chức chứng nhận. Hội đồng khoa học khoa Khoa học cơ bản kỳ vọng nhóm tác giả sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu.

Sau phần báo cáo của chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra ý kiến đóng góp để chủ nhiệm hoàn thiện đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng khoa học đánh giá cao sự nghiêm túc của tác giả trong lĩnh vực nghiên cứu và đồng ý gửi bản đề xuất để xét duyệt cấp trường.
 
                                                                                      ThS. Lò Thị Quỳnh Lan
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 91 Tổng truy cập: 19.096.968