Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

HỌP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày đăng: 09:24 - 05/04/2024 Lượt xem: 67

Ngày 05/03/2024, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã tổ chức duyệt đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Ths. Đặng Thị Thúy Thành làm chủ nhiệm, Ths. Nguyễn Thị Ngân Hà – Thành viên chính, CN. Dương Văn Chất – Thành viên chính.

 Hội đồng tuyển chọn cấp Trường

Hội đồng duyệt đề tài gồm có: TS. Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; ThS. Phạm Thị Đào – Phó KHCB, phản biện; ThS. Nguyễn Đắc Hậu – PGĐ TTSX-DV, phản biện; ThS.Trần Thị Ngát – Phó trưởng khoa Kinh tế, ủy viên; ThS. Đinh Thị Thủy – Giảng Viên khoa Kinh tế, ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hiền – Giảng viên khoa Kinh tế , thư ký.

 

ThS. Đặng Thị Thúy Thành, chủ nghiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

 Đại diện nhóm tác giả thực hiện đề tài, ThS. Đặng Thị Thúy Thành đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng nghiệm thu với các nội dung như sau:
 
Ở phần chương 1: Nhóm tác giả đã trình bày rõ được các khái niệm về TNXH, từ đó xác định cách tiếp cận và phạm vi khái niệm TNXH mà nhóm đề cập trong đề tài, phù hợp với thực tiễn tại TT. Từ kết quả nghiên cứu ở chương 1, nhóm đã có một phát hiện vô cùng quan trọng: Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 không hề phức tạp, đặc biệt đối với những DN đã có nền tảng thực hiện TNXH. Ngoài việc các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2014 có rất nhiều điểm phù hợp với pháp luật Việt Nam thì các DN có kinh nghiệm áp dụng các bộ tiêu chuẩn TNXH khác có thể sử dụng nền tảng đó để áp dụng tất các các bộ tiêu chuẩn TNXH có yêu cầu tương tự.
Ở phần chương 2: Nhóm tác giả đã trình bày thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại  TT SXDV với hai nhiệm vụ trọng tâm là:
 
- Nghiên cứu khái quát về Trung tâm để xác định được quy mô, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản phẩm, khách hàng và thị trường xuất khẩu. Nhóm còn tiến  hành khảo sát hiện trường, cơ sở, nhà xưởng, hồ sơ, tài liệu, quy trình, biểu mẫu hiện có, đối chiếu, so sánh với các bộ tiêu chuẩn phổ biến tại DN dệt may. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm là khả thi, hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn TNXH quốc tế.
 
- Để đánh giá được nhận thức về TNXH, những lợi ích, khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm, nhóm tiến hành khảo sát trên 2 nhóm đối tượng: NLĐ tại khu vực sản xuất và cán bộ quản lý. Trên cơ sở xử lý, phân tích số liệu khảo sát thu thập được bằng phần mềm SPSS 25
 
Ở phần chương 3: Nhóm tác giả đã khái quát được toàn bộ kết quả nghiên cứu từ chương 1 và 2 sau đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 bao gồm nhóm giải pháp chung đối với nhà nước, các bộ, ngành quản lý; nhóm giải pháp riêng cụ thể, chi tiết và có tính thực tiễn cao cho Trung tâm SXDV. Quan trọng nhất, nhóm đã chỉ ra được các điều kiện thực hiện giải pháp toàn diện từ cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị đến con người, kỹ năng quản trị và tầm nhìn chiến lược của Ban Giám đốc, chi phí và thời gian thực hiện. Triển khai đồng bộ các giải pháp và điều kiện thực hiện nhằm mục đích cải tiến liên tục việc áp dụng chính sách TNXH tại Trung tâm. Đồng thời, tạo cơ hội tiếp cận với khách hàng, mở rộng thị trường đến những khu vực khách hàng đòi hỏi sản phẩm được sản xuất bởi các DN có trách nhiệm.

TS. Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng kết luận

Sau phần báo cáo của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã thảo luận sôi nổi và đưa ra ý kiến đóng góp để ThS. Đặng Thị Thúy Thành hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm tác giả trong lĩnh vực Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn SA 8000:2014 tại Trung tâm Sản xuất – Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thuộc loại khá.

 Phạm Tú Uyên


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 48 Tổng truy cập: 19.096.440