Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

HỌP DUYỆT CÁC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐÀO TẠO KHÓA 7: PHÁP LUẬT, TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN, TOÁN ỨNG DỤNG, VẬT LÝ, HÓA HỌC, TOÁN CAO CẤP.

Ngày đăng: 10:03 - 03/10/2022 Lượt xem: 320
Chiều ngày 22 tháng 09 năm 2022, tại phòng C2 – 405 Hội đồng Khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đã tổ chức duyệt đề cương chi tiết các học phần  ĐH – K7 cho ngành 8 ngành Đại học - Khóa 7 . Đến dự họp có đầy đủ lãnh đạo Khoa, trưởng bộ môn, thành viên hội đồng và các tác giả biên soạn đề cương chi tiết các học phần.

Tại buổi họp xét duyệt, các tác giả soạn thảo lần lượt báo cáo trước hội đồng nội dung các đề cương chi tiết học phần Triết học Mác – Lênin, Pháp luật, Toán ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Toán cao cấp của các ngành học.

Toàn cảnh cuộc họp xét dyệt đề cương
Theo nhận xét của Hội đồng thẩm định, đề cương chương trình đào tạo được xây dựng chặt chẽ, chi tiết để đưa vào giảng dạy cho các ngành hệ Đại học khóa 7. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định góp ý: xác định PLO, CLO và thống nhất hoạt động dạy và học cho phù hợp lịch trình giảng dạy, bổ sung nội dung kiểm tra đánh giá trong mục 9 rõ ràng, mạch lạc. Từ đó, giúp các nhóm tác giả xây dựng nội dung của đề cương đầy đủ, chi tiết, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình tổng. Việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần có chất lượng góp phần quan trọng vào việc giảng dạy trong năm học tới.

Kết luận  buổi họp thẩm định, chủ tịch hội đồng đã yêu cầu các nhóm tác giả  thực hiện chỉnh sửa đề cương chi tiết theo đóng góp ý kiến của Hội đồng và nộp về khoa  ngày 23 tháng 09 năm 2022
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 62 Tổng truy cập: 19.292.839