Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Đại học Công nghiệp Dệt May – Hà Nội tham dự Hội nghị trực trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 08:17 - 02/11/2023 Lượt xem: 111

TG: LÒ THỊ QUỲNH LAN

Chiều 11/10/2023, Giảng viên lý luận chính trị - KHCB, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo Cơ quan điều hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng các giảng viên Giảng viên lý luận chính trị - KHCB, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Hội nghị đã được các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thông tin những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới về 9 vấn đề: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”; Nội dung cốt lõi và Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại dàng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc,  nhất là trên không gian mạng; Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Theo tinh thần của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị thì công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng,...

 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 28 Tổng truy cập: 19.097.080