Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG CTHSSV - THANH TRA GIÁO DỤC

Hội nghị sơ kết Công tác cố vấn học tập hoc kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và tổng kết công tác tư vấn hỗ trợ truyền thông sinh viên trên mạng xã hội năm 2021

Ngày 18/3/2022, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác cố vấn học tập hoc kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và tổng kết công tác tư vấn hỗ trợ truyền thông sinh viên trên mạng xã hội năm 2021. Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo nhà trường có TS. Hoàng Xuân Hiệp – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng CVHT ; ThS Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu Trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Trung tâm trong toàn trường và các thầy cô cố vấn học tập, Tổ truyền thông sinh viên tham gia theo hình thức offline và Online.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 80 Tổng truy cập: 9.748.025