Trang chủ

Giới thiệu

Ban lãnh đạo khoa

Ngày đăng: 28/06/2019 Lượt xem: 885
Chi tiết

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 28/06/2019 Lượt xem: 955
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo khoa phụ trách.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 195 Tổng truy cập: 16.188.803