Trang chủ

Đào tạo ngắn hạn

Ngày đăng: 10:03 - 20/12/2017 Lượt xem: 1.403
ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP
 
I.Chương trình đào tạo chuyển giao Công nghệ sản xuất tinh gọn (Lean) – 3 tháng
 
II.Chương trình đào tạo Giám đốc nhà máy thành viên
 
1.Giám đốc Doanh nghiệp may (1 tháng, 3 tháng)
 
2.Giám đốc doanh nghiệp sợi (1 tháng, 3 tháng)
 
3.Giám đốc doanh nghiệp dệt (1 tháng, 3 tháng)
 
III. Chương trình đào tạo merchandiser
 
IV.Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng ngành may
 
V.Chương trình đào tạo tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất
 
1. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho tổ trưởng sản xuất (2 tuần)
 
2. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và kỹ năng kỹ thuật cho tổ trưởng sản xuất (1 tháng)
 
3. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý kỹ thuật, chất lượng, năng suất cho tổ trưởng sản xuất (3 tháng)
 
4. Chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất theo chuyên đề
 
4.1 Tính lương sản phẩm trong ngành may
 
4.2 Quản lý nguồn nhân lực trong dây chuyền may
 
4.3 Biện pháp tăng năng suất lao động trong dây chuyền may
 
4.4 Văn hoá doanh nghiệp
 
VI.Các chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp may
 
1. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 4/6 (3 tháng)
 
2. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 3/6 (6 tháng)
 
3. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật theo chuyên đề
 
3.1 Giác sơ đồ
 
3.2 Thiết kế mẫu mỏng và nhảy cỡ
 
3.3 Viết tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm
 
3.4 Thiết kế dây chuyền may và triển khai sản xuất trên dây chuyền may
 
3.5 May mẫu đối
 
3.6 Đào tạo nhân viên KCS
 
3.7 Thiết kế mẫu dưỡng và mẫu làm dấu
 
3.8 Phương pháp thiết kế mẫu công nghiệp
 
VII.Các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất may
 
1. Công nhân kỹ thuật may 3 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)
 
2. Công nhân kỹ thuật may 6 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)
 
VIII. Tổ chức thi nâng bậc thợ từ bậc 1 lên bậc 6 cho công nhân cắt, may, hoàn thiện
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 16 Tổng truy cập: 18.142.623