Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SỢI - DỆT

Chức năng nhiệm vụ

1. Phần giới thiệu
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Song hành với sự phát triển của Nhà trường, khoa Công nghệ Sợi dệt đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cho đến nay Khoa CNSD đã có 10 cán bộ giảng viên, bao gồm các Phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các thầy cô giáo đã có kinh nghiệm thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp Dệt may, 100% giảng viên có trình độ sau đại học.
- Mục tiêu chiến lược phát triển của khoa là:
Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo từng bước xây dựng Khoa trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Sợi Dệt Nhuộm”.
- Tập trung nguồn lực ưu tiên đào tạo trình độ đại học. Đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là thế mạnh của Khoa theo chương trình định hướng nghề nghiệp - ứng dụng.
- Đặc biệt coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên theo tiêu chuẩn giảng viên đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Ưu tiên phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo.
- Gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. 
 
2. Mục chức năng nhiệm vụ
I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Giảng dạy các môn cơ sở ngành cho ngành Công nghệ may, Quản lý công nghiệp và chuyên ngành Công nghệ Sợi dệt cho các hệ đào tạo của nhà trường.
2. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sợi dệt của các bậc học :
+ Chương trình mở ngành và đề xuất điều kiện  đào tạo ngành mới mở do khoa phụ trách.
+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường;
+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngành Công nghệ Sợi dệt.
3. Xây dựng giáo trình đào tạo ngành Công nghệ Sợi dệt và các môn chuyên ngành do khoa giảng dạy.
4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên Đại học. Trong những năm vừa qua, khoa đã nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong Doanh nghiệp và trong công tác đào tạo mang tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao
5. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên.
II. Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SỢI DỆT

TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ email
1 ThS. Vũ Đức Tân Trưởng khoa tanvd@hict.edu.vn
2 TS. Võ Thị Lan Hương Quyền Phó trưởng khoa huongvtl@hict.edu.vn
3 PGS. TS. Trần Minh Nam Giảng viên namtm@hict.edu.vn
4 TS. Nguyễn Sỹ Phương Giảng viên phuongns@hict.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Hữu Uẩn Giảng viên uannh@hict.edu.vn
6 ThS. Trương Thị Ngân Giảng viên ngantt@hict.edu.vn
7 ThS. Tạ Thị Dịu Giảng viên totpt@hict.edu.vn
8 ThS. Phạm Thị Tốt Giảng viên diutt@hict.edu.vn
9 ThS. Dương Phương Thảo Giảng viên thaodp@hict.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Nhật Thành Giáo vụ thanhnn@hict.edu.vn
 
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 66 Tổng truy cập: 19.292.874