Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SỢI - DỆT

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
Khoa Công nghệ Sợi Dệt – Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thành lập ngày ………. Kể từ ngày thành lập đến nay, khoa không ngừng phát triển, từ ngày đầu thành lập khoa chỉ có 3 cán bộ giảng viên, tính đến hiện nay Tổng số cán bộ giảng viên trong khoa: 06 người; 100% giảng viên có trình độ sau đại học.
 
– Mục tiêu chiến lược phát triển của khoa trong thời gian tới là:
 
“Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo từng bước xây dựng Khoa trở thành đơn vị mũi nhọn của nhà trường”.
 
– Tập trung nguồn lực ưu tiên đào tạo trình độ đại học. Đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là thế mạnh của Khoa theo chương trình định hướng nghề nghiệp-ứng dụng.
 
– Đặc biệt coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên theo tiêu chuẩn giảng viên đại học định hướng nghề nghiệp – ứng dụng.
 
– Tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
– Ưu tiên phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo.
 
– Gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn sản xuất.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ
 
– Quản lý, tổ chức đào tạo theo các bậc học Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ Sợi Dệt
 
– Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.
 
– Hợp tác doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp
 
– Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường. 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 61 Tổng truy cập: 9.742.678