Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SỢI - DỆT

Giới thiệu

Ban lãnh đạo

Ngày đăng: 28/12/2017 Lượt xem: 704
Chi tiết

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 28/12/2017 Lượt xem: 596
Khoa Công nghệ Sợi Dệt – Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thành lập ngày ………. Kể từ ngày thành lập đến nay, khoa không ngừng phát triển, từ ngày đầu thành lập khoa chỉ có 3 cán bộ giảng viên, tính đến hiện nay Tổng số cán bộ giảng viên trong khoa: 06 người; 100% giảng viên có trình độ sau đại học.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 26 Tổng truy cập: 9.090.357