Trang chủ

Thông tin khảo sát cựu sinh viên

Ngày đăng: 11:28 - 29/12/2017 Lượt xem: 1.545
Xin chào các bạn cựu sinh viên của Khoa Kinh tế – Trường Đại học Công nghiệp Dệt
 
May Hà Nội (trước đây là Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt May Thời trang Hà Nội).
 
Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh
 
nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Khoa Kinh tế rất mong nhận được sự hợp tác của các
 
cựu sinh viên nhằm giúp Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình cho 4 ngành đào
 
tạo hệ Cao đẳng: Kế toán doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng;
 
Marketing. Các bạn hãy cho biết ý kiến của mình về các kiến thức, kỹ năng mà bạn được đào
 
tạo tại Khoa. Hãy đánh dấu “X” vào phương án phù hợp cho mỗi câu hỏi.
 
Ngoài ra, các bạn làm giúp Khoa việc khảo sát đơn vị sử dụng lao động do Nhà trường
 
đào tạo (chính là doanh nghiệp các bạn đang làm việc) và gửi lại 2 file mềm này (chỉ cần điền
 
đầy đủ thông tin theo mẫu và trả lời câu hỏi, không cần đóng dấu xác nhận) gửi lại cho Khoa
 
qua email: ducnv@hict.edu.vn trước ngày 05/05/2016.
 
Trân trọng!
 
1. Phiếu khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán: Tải file tại đây
 
2. Phiếu khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp ngành maketing: Tải file tại đây
 
3. Phiếu khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Tải file tại đây
 
4. Phiếu khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính Kế toán: Tải file tại đây
 
5. Phiếu điều tra doanh nghiệp có sử dụng sinh viên ngành kế toán sau tốt nghiệp. Tải file tại đây
 
6. Phiếu điều tra doanh nghiệp có sử dụng sinh viên ngành maketing sau tốt nghiệp. Tải file tại đây
 
7. Phiếu điều tra doanh nghiệp có sử dụng sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sau tốt nghiệp. Tải file tại đây
 
8. Phiếu điều tra doanh nghiệp có sử dụng sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sau tốt nghiệp. Tải file tại đây
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 269 Tổng truy cập: 16.186.012