Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Thông báo kết quả bình xét "Lao động tiên tiến' và "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2017-2018

Ngày đăng: 08:51 - 15/10/2018 Lượt xem: 563
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 25 Tổng truy cập: 9.699.070