Trang chủ

TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

Ngày đăng: 02:50 - 16/04/2019 Lượt xem: 1.027
TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
 
I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
- Mã trường: CCM
- Địa chỉ: Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243-6922552; 0917966488;  Website: hict.edu.vn;                 
-Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; Facebook: http://www.facebook.com/tshict
II. Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
1.3. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn 
xét tuyển
Ghi chú
1 Công nghệ May 
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)
7540209 740 -A00: Toán, Vật lý, Hóa học
-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Xét tuyển thẳngtheo phương án riêng đối với thí sinh có lực học giỏi năm lớp 12 hoặc có chứng chỉ  Tiếng Anh quốc tế (xem mục 9.1)
Xét tuyển kết quả thi THPT QG
-Xét  tuyển học bạ THPT
 
Đối với ngành Thiết kế thời trang, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa) hoặc Vẽ mỹ thuật từ các trường đại học khác có tổ chức thi năng khiếu trong năm 2019hoặc tham dự thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để xét tuyển. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi trước 04/7/2019; ngày thi 10/7/2019
2 Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)
7540202 30
3 Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)
7510601 80
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
7510201 30
5 Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)
7340115 60
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) 7510301 30
7 Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh; Thiết kế kỹ thuật)
7210404 100 -D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
-V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
-H00: Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2)
2. Phương thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển
a. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo
b. Hình thức tuyển sinh
- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
        Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
                           Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
         Trong đó:
         DM1: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ nhất
         DM2: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ hai
         DM3: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ ba
         UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.
- Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT: Dựa vào điểm tổng kết năm học lớp 12  trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
         Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định . Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
                             Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
          Trong đó:
          DM1 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất
          DM2 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai
          DM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba
          UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Lưu ý với ngành Thiết kế thời trang:
         + Đối với các môn văn hóa: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.
         + Đối với các môn năng khiếu: Sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác có tổ chức thi để xét tuyển. Các môn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa) và Vẽ mỹ thuật.
        Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn văn hóa trong tổ hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
2.2. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
a. Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang
b. Hình thức tuyển sinh:
        Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu (môn Vẽ mỹ thuật) được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Vẽ mỹ thuật (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT             Quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
          Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
          Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DNK + UT
          Trong đó:
          DM1 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất
          DM2 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai
        DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
         UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển
Ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Sử dụng điểm thi THPT Quốc gia (Phương án 1) Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT và xét tuyển thẳng theo phương án riêng (Phương án 2)
Công nghệ May 
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất
740 518 222
Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)
30 21 9
Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)
80 56 24
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
30 21 9
Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)
60 42 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
30 21 9
Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh; Thiết kế kỹ thuật)
100 70 30
Tổng số 1070 749 321
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia
        + Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
          + Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng
Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ
         + Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký tính cả điểm ưu tiên đạt 18 điểm trở lên.
          + Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng
5. Số nguyện vọng và số tổ hợp thí sinh được đăng ký xét tuyển:
- Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức sử dụng điểm học bạ THPT
        Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất).
      Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều ngành (trừ ngành Thiết kế thời trang) chỉ được đăng ký duy nhất 01 tổ hợp để xét tuyển (nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất). Riêng ngành Thiết kế thời trang, thí sinh được lựa chọn tối đa 02 tổ hợp đăng ký xét tuyển, trong đó có tổ hợp D01, tổ hợp còn lại thí sinh nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét tuyển.
- Đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng 01 ngành của Trường. Chi tiết xét  tuyển thẳng được quy định tại điểm a mục 9.1
6. Nguyên tắc xét tuyển 
       - Nhà trường tổ chức xét tuyển theo nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu.
      - Nguyên tắc xét tuyển: Theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trong các đợt xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi/kết quả điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển trong học bạ THPT, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
Trường hợp thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách nhiều hơn chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
       - Giữa các tổ hợp không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển
      - Xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Nhà trường xét tuyển thẳng theo phương án riêng đối với những đối tượng xét tuyển thẳng quy định tại điểm a mục 9.1.
       + Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng ít hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 3 thì xét tuyển học bạ THPT cho số chỉ tiêu còn lại.
      + Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng nhiều hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 3 thì xét theo thứ tự ưu tiên sau:
Ưu tiên 1: Thí sinh có chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.
Ưu tiên 2: Thí sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên. Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 + Điểm ưu tiên. Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
7. Các điều kiện phụ theo từng tổ hợp xét tuyển:
 
Tên ngành
Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
1. Công nghệ May
2.Công nghệ Sợi, Dệt
3.Quản lý công nghiệp
4.Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5.Marketing
6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lý, Hóa học Toán
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
7. Thiết kế thời trang Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Không sử dụng tiêu chí phụ
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)
8. Tổ chức tuyển sinh
8.1. Thời hạn, hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển năng khiếu/xét tuyển thẳng theo phương án riêng
8.1.1. Đăng ký xét tuyển
a) Thời hạn đăng ký
       - Phương án xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia: thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       - Phương án xét tuyển bằng kết quả học tập trong học bạ THPT: Dự kiến thời gian tuyển sinh như sau:
Đợt nhận hồ sơ Thời gian
1 Từ 03/5/2019 đến hết 20/7/2019
2 Từ 21/7/2019 đến hết 30/7/2019
3 Từ 01/8/2019 đến hết 15/8/2019
4 Từ 16/8/2019 đến hết 30/8/2019
5 Từ 01/9/2019 đến hết 30/9/2019
6 Từ 01/10/2019 đến hết 31/10/2019
Thông tin tuyển sinh của trường được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin:
       1. Website: hict.edu.vn
       2. Fanpage tuyển sinh: http://www.facebook.com/tshict
b) Hồ sơ đăng ký
- Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT: Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:
            + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
            + Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
         + Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.
            + Bản sao Giấy khai sinh;
            + Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);
            + Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
            + Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
8.1.2. Đăng ký thi tuyển
a)  Đăng ký thi tuyển năng khiếu: đăng ký thi môn vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo các nội dung trong bảng dưới đây:
TT Nội dung Thời gian
1 Nhận hồ sơ thi môn Vẽ mỹ thuật Từ 03/5/2019 đến hết 04/7/2019
2 Thi môn Vẽ mỹ thuật 10/7/2019
         Các thông báo cụ thể về lịch tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật, đề thi minh họa được thông tin cụ thể trên trang thông tin điện tử của Trường: hict.edu.vn trước ngày 25/6/2019.
b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển
          + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
          + Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
          + Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019.
          + Bản sao Giấy khai sinh;
          + Đơn đăng ký thi tuyển (theo mẫu của Trường);
          + Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
          + Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
          + 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong vòng 6 tháng.
8.1.3. Đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng
a) Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; thời gian nộp hồ sơ từ 03/5/2019 đến hết ngày 20/7/2019. Sau thời hạn trên, Trường không thực hiện xét tuyển thẳng và thí sinh đăng xét tuyển theo quy định chung của Trường.
b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
          + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (tải tại Website: hict.edu.vn)
          + Sơ yếu  lý lịch có xác nhận của địa phương
          + Bản sao hợp lệ học bạ THPT
       + Bản sao bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019). Thí sinh tốt nghiệp năm 2019 phải nộp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi nhập học.
          + Bản sao khai sinh
          + Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
        Riêng thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
8.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trong thời hạn quy định về phòng Tuyển sinh và Truyền thông của Trường theo hình thức:
          - Chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện (tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện).
          - Nộp trực tiếp tại phòng Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
          - Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký tại website: hict.edu.vn.
9. Chính sách ưu tiên
9.1. Tổ chức tuyển thẳng
a) Tổ chức tuyển thẳng theo phương án riêng
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại trà trình độ đại học hệ chính quy.
- Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:
            + Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
         + Có chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.
- Chỉ tiêu tuyển thẳng nằm trong chỉ tiêu phương án 2 quy định tại mục 3
b) Tổ chức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Trường không tổ chức xét tuyển thẳng với các đối tượng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
9.2.Ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng không dùng quyền xét tuyển thẳng:
      Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định trong trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 không được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào Trường.
9.3. Điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực và đối tượng:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.4. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển năng khiếu
       - Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       - Lệ phí thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật: 300.000 đồng/ 1 thí sinh
9.5.Học phí dự kiến đối với đào tạo hệ chính quy
       Năm học 2019-2020: 385.000/1 tín chỉ 
9.6. Các nội dung khác 
      Theo quy định của quy chế tuyển sinh chính quy trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung theo phương thức thi THPT quốc gia
- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 15/9/2019
- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019
- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/10/2019
CHI TIẾT ĐỀ ÁN XEM TẠI ĐÂY! 
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 45 Tổng truy cập: 19.328.333