Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SỢI - DỆT

Khẳng định chất lượng đào tạo

Ngày đăng: 06:13 - 28/12/2017 Lượt xem: 776
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường lao động, những năm gần đây, người học đã bắt đầu đi theo hướng chọn lựa ngành học dựa vào nhu cầu thực tế của xã hội chứ không chỉ quyết định nộp hồ sơ đăng ký học dựa vào sở thích của người thân hay những lý tưởng xa rời thực tế. Chính vì thế, các trường đại học (ĐH), Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp cũng phải cân nhắc rất kỹ về những chuyên ngành đào tạo của mình để đáp ứng nhu cầu người học. Bên cạnh đó, các trường cũng phải tính đến việc đào tạo như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng đồng thời gắn việc học tập với thực hành, nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên (SV) để làm hài lòng các nhà tuyển dụng.
 
Là một trường ĐH có uy tín, trong 50 năm qua, trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội  đã đào tạo được rất nhiều thế hệ SV trong đó có rất nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực và có sự đóng góp đáng kể cho xã hội.
 
Hiện nay, nền giáo dục đào tạo theo “định hướng nội dung” trở nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, trường Đại học Công ngiệp Dệt May Hà Nội thấy rõ được tầm quan trọng và từng bước xây dựng mô hình đào tạo học đi đôi với hành, điều này được thể hiện rõ trong suốt quá trình đào tạo của trường.
 
Đối với các môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành nhà trường đều thiết kế lý thuyết song song với thực hành. Sau các buổi học lý thuyết trên lớp, sinh viên được thực hành để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế để cùng trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm.
 
Nhà trường đã có các hoạt động tham vấn, ký kết các chương trình hợp tác với các DN để đào tạo theo nhu cầu thực tế. Đây là hoạt động nhiều trường ĐH hiện nay đang triển khai và cho thấy thực sự hiệu quả cho cả SV- trường ĐH và DN. Có rất nhiều mô hình có thể áp dụng trong trường hợp này, theo đó, DN sẽ đầu tư chi phí để trường ĐH tuyển chọn và đào tạo SV theo nhu cầu của từng nhóm lĩnh vực và phối hợp để cùng đào tạo, hướng dẫn thực tế cho SV, hỗ trợ tối đa cho nhà trường trong việc tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế tại DN cho SV và GV, tạo điều kiện cho SV thực tập và làm việc tại DN theo hình thức bán thời gian…Cuối khóa, DN sẽ cùng nhà trường đánh giá lại các ứng viên và đi đến quyết định tuyển dụng những ứng viên phù hợp. Đến giai đoạn này, các DN có thể hoàn toàn yên tâm về những ứng viên mà mình chọn lựa. Nếu DN có nhu cầu tuyển dụng ít thì các doanh nghiệp trong cùng một ngành có thể phối hợp cùng nhau hoặc có thể nhờ vào sự hỗ trợ của các hiệp hội ngành nghề.
 
Hơn thế nữa, nhà trường còn có các chương trình liên kết làm việc thực tập tại các doanh nghiệp nhằm tạo ra những sinh viên khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc ở trong mọi môi trường, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, có thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.
 
Một số hình ảnh lớp CĐSD- K11 thực tế tại Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú và Công ty cổ phần Dệt Phú Thọ. Từ những chuyến đi, sinh viên được mở rộng kiến thức, tham gia thực tế và được các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
 
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường lao động, những năm gần đây, người học đã bắt đầu đi theo hướng chọn lựa ngành học dựa vào nhu cầu thực tế của xã hội chứ không chỉ quyết định nộp hồ sơ đăng ký học dựa vào sở thích của người thân hay những lý tưởng xa rời thực tế. Chính vì thế, các trường đại học (ĐH), Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp cũng phải cân nhắc rất kỹ về những chuyên ngành đào tạo của mình để đáp ứng nhu cầu người học. Bên cạnh đó, các trường cũng phải tính đến việc đào tạo như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng đồng thời gắn việc học tập với thực hành, nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên (SV) để làm hài lòng các nhà tuyển dụng.
 
Là một trường ĐH có uy tín, trong 50 năm qua, trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội  đã đào tạo được rất nhiều thế hệ SV trong đó có rất nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực và có sự đóng góp đáng kể cho xã hội.
 
Hiện nay, nền giáo dục đào tạo theo “định hướng nội dung” trở nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, trường Đại học Công ngiệp Dệt May Hà Nội thấy rõ được tầm quan trọng và từng bước xây dựng mô hình đào tạo học đi đôi với hành, điều này được thể hiện rõ trong suốt quá trình đào tạo của trường.
 
Đối với các môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành nhà trường đều thiết kế lý thuyết song song với thực hành. Sau các buổi học lý thuyết trên lớp, sinh viên được thực hành để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế để cùng trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm.
 
Nhà trường đã có các hoạt động tham vấn, ký kết các chương trình hợp tác với các DN để đào tạo theo nhu cầu thực tế. Đây là hoạt động nhiều trường ĐH hiện nay đang triển khai và cho thấy thực sự hiệu quả cho cả SV- trường ĐH và DN. Có rất nhiều mô hình có thể áp dụng trong trường hợp này, theo đó, DN sẽ đầu tư chi phí để trường ĐH tuyển chọn và đào tạo SV theo nhu cầu của từng nhóm lĩnh vực và phối hợp để cùng đào tạo, hướng dẫn thực tế cho SV, hỗ trợ tối đa cho nhà trường trong việc tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế tại DN cho SV và GV, tạo điều kiện cho SV thực tập và làm việc tại DN theo hình thức bán thời gian…Cuối khóa, DN sẽ cùng nhà trường đánh giá lại các ứng viên và đi đến quyết định tuyển dụng những ứng viên phù hợp. Đến giai đoạn này, các DN có thể hoàn toàn yên tâm về những ứng viên mà mình chọn lựa. Nếu DN có nhu cầu tuyển dụng ít thì các doanh nghiệp trong cùng một ngành có thể phối hợp cùng nhau hoặc có thể nhờ vào sự hỗ trợ của các hiệp hội ngành nghề.
 
Hơn thế nữa, nhà trường còn có các chương trình liên kết làm việc thực tập tại các doanh nghiệp nhằm tạo ra những sinh viên khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc ở trong mọi môi trường, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, có thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.
 
Một số hình ảnh lớp CĐSD- K11 thực tế tại Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú và Công ty cổ phần Dệt Phú Thọ. Từ những chuyến đi, sinh viên được mở rộng kiến thức, tham gia thực tế và được các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
 
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường lao động, những năm gần đây, người học đã bắt đầu đi theo hướng chọn lựa ngành học dựa vào nhu cầu thực tế của xã hội chứ không chỉ quyết định nộp hồ sơ đăng ký học dựa vào sở thích của người thân hay những lý tưởng xa rời thực tế. Chính vì thế, các trường đại học (ĐH), Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp cũng phải cân nhắc rất kỹ về những chuyên ngành đào tạo của mình để đáp ứng nhu cầu người học. Bên cạnh đó, các trường cũng phải tính đến việc đào tạo như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng đồng thời gắn việc học tập với thực hành, nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên (SV) để làm hài lòng các nhà tuyển dụng.
 
Là một trường ĐH có uy tín, trong 50 năm qua, trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội  đã đào tạo được rất nhiều thế hệ SV trong đó có rất nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực và có sự đóng góp đáng kể cho xã hội.
 
Hiện nay, nền giáo dục đào tạo theo “định hướng nội dung” trở nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, trường Đại học Công ngiệp Dệt May Hà Nội thấy rõ được tầm quan trọng và từng bước xây dựng mô hình đào tạo học đi đôi với hành, điều này được thể hiện rõ trong suốt quá trình đào tạo của trường.
 
Đối với các môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành nhà trường đều thiết kế lý thuyết song song với thực hành. Sau các buổi học lý thuyết trên lớp, sinh viên được thực hành để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế để cùng trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm.
 
Nhà trường đã có các hoạt động tham vấn, ký kết các chương trình hợp tác với các DN để đào tạo theo nhu cầu thực tế. Đây là hoạt động nhiều trường ĐH hiện nay đang triển khai và cho thấy thực sự hiệu quả cho cả SV- trường ĐH và DN. Có rất nhiều mô hình có thể áp dụng trong trường hợp này, theo đó, DN sẽ đầu tư chi phí để trường ĐH tuyển chọn và đào tạo SV theo nhu cầu của từng nhóm lĩnh vực và phối hợp để cùng đào tạo, hướng dẫn thực tế cho SV, hỗ trợ tối đa cho nhà trường trong việc tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế tại DN cho SV và GV, tạo điều kiện cho SV thực tập và làm việc tại DN theo hình thức bán thời gian…Cuối khóa, DN sẽ cùng nhà trường đánh giá lại các ứng viên và đi đến quyết định tuyển dụng những ứng viên phù hợp. Đến giai đoạn này, các DN có thể hoàn toàn yên tâm về những ứng viên mà mình chọn lựa. Nếu DN có nhu cầu tuyển dụng ít thì các doanh nghiệp trong cùng một ngành có thể phối hợp cùng nhau hoặc có thể nhờ vào sự hỗ trợ của các hiệp hội ngành nghề.
 
Hơn thế nữa, nhà trường còn có các chương trình liên kết làm việc thực tập tại các doanh nghiệp nhằm tạo ra những sinh viên khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc ở trong mọi môi trường, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, có thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.
 
Một số hình ảnh lớp CĐSD- K11 thực tế tại Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú và Công ty cổ phần Dệt Phú Thọ. Từ những chuyến đi, sinh viên được mở rộng kiến thức, tham gia thực tế và được các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 44 Tổng truy cập: 13.058.722