Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Cơ cấu tổ chức

CƠ CÁU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

TT Họ và tên Chức danh Ảnh chân dung Email
1 Nguyễn Văn Đức Trưởng phòng  
 
 
 
 
 
 
 
ducnv@hict.edu.vn
2 Nghiêm Thị Hoài Phó trưởng phòng
Pháp chế, nhân sự, chế độ
 
 
 
 
 
 
 
 
hoaint@hict.edu.vn
3 Đặng Thị Hải Lý  Chuyên viên : Chế độ, chính sách  
 
 
 
 
 
 
lydth@hict.edu.vn
4 Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên:
Công tác đảng, hồ sơ
  Phamha76@hict.edu.vn
5 Phí Thị Minh Thảo Văn thư  
 
 
 
 
 
 
 
thaoptm@hict.edu.vn
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Lễ tân  
 
 
 
 
 
 
 
nhungnth@hict.edu.vn
7 Dương Hoàng Ân Lái xe  
 
 
 
 
 
 
 
andh@hict.edu.vn
8 Nguyễn Huy Tân Lái xe  
 
 
 
 
 
 
 
tannh@hict.edu.vn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 56 Tổng truy cập: 19.293.222