Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN BẰNG NỀN TẢNG AZOTA

Ngày đăng: 30/12/2022 Lượt xem: 0
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Azota để tổ chức thi kết thúc học phần, thực trạng tổ chức thi trực tuyến của Khoa Kinh tế - Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thi trực tuyến trên nền tảng Azota.
Chi tiết

THÚC ĐẨY GIẢNG DẠY KẾT HỢP (BLENDED LEARNING) TẠI KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI

Ngày đăng: 25/11/2022 Lượt xem: 0
Giảng dạy theo phương pháp kết hợp (BLENDED LEARNING) không còn là phương án tình thế mà còn là một xu hướng tất yếu trong tổ chức dạy học tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, phương thức giảng dạy kết hợp – giảng dạy kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đòi hỏi cả hệ thống đào tạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên phải thay đổi để thích ứng. Đặc biệt là trong công tác chuẩn bị, thiết kế bài giảng để vừa đảm bảo chất lượng đại học mà vẫn chủ động, thành thạo trong việc sử dụng công nghệ thông tin, các nền tảng thiết kế bài giảng điện tử và giảng dạy trực tuyến. Bởi môi trường học tập, cách thức tương tác với nhau và hình thức truyền tải bài giảng khi giảng dạy trực tuyến khác hoàn toàn với phương thức giảng dạy truyền thống. Bài viết chỉ ra một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện phương thức giảng dạy kết hợp. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy giảng dạy kết hợp tại khoa Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 28 Tổng truy cập: 19.309.390