Trang chủ

Ngành quản lý công nghiệp

Ngày đăng: 03:05 - 26/12/2017 Lượt xem: 770
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
 
+ Thời gian đào tạo: 4 năm
 
+ Mục tiêu:
 
– Tổ chức và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng  trong doanh nghiệp công nghiệp;
 
– Xây dựng kế hoạch sản xuất, cân đối vật tư, tổ chức quá trình sản xuất tại doanh nghiệp;
 
– Phân tích được quy trình quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tư vấn, ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh nhằm tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp;
 
– Tư vấn để ra các quyết định đầu tư; quyết định huy động vốn; quyết định phân phối lợi nhuận; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
 
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp;
 
– Vận dụng tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng cho sự phát triển sự nghiệp của người học;
 
– Về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và mô đun sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 
– Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
+Vị trí việc làm:
 
-Cán bộ quản lý công nghệ, thiết bị;
 
-Cán bộ quản lý đơn hàng (Merchandiser);
 
-Cán bộ quản lý kế hoạch sản xuất:
 
-Cán bộ quản lý xuất nhập khẩu;
 
-Cán bộ quản lý nhân sự;
 
-Cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong nhà máy công nghiệp;
 
-Tự tổ chức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp độc lập.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 99 Tổng truy cập: 10.504.823