Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Thông báo V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Ngày đăng: 11:18 - 11/01/2018 Lượt xem: 1.416
THÔNG BÁO

V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

 Kính gửi: - Ban giám hiệu;

                 - Các đ/c trưởng đơn vị, đoàn thể.

 Căn cứ Công văn số 5366/BNV về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ Nội vụ ngày 15/11/2016 cho trường Đại học Quốc gia Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BGD&ĐT, 1612/QĐ-BGD&ĐT, 1613/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/05/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III);

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, phòng TCHC thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Giảng viên thăng hạng từ chức danh giảng viên (hạng III) lên chức danh giảng viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ (chứng chỉ giảng viên chính hạng II, là điều kiện để dự thi thăng hạng giảng viên)

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và hệ số lương được hưởng sau khi thi nâng hạng đề nghị xem trong Phụ lục gửi kèm Thông báo này.

2. Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến từ  tháng 02/2018 học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Hồ sơ đăng ký:

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu).

- Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ (photo công chứng).

- CMND/CCCD (photo công chứng).

Phòng TCHC đề nghị các đơn vị thông báo đến giảng viên thuộc đối tượng trên (có nguyện vọng thi nâng hạng giảng viên) kèm hồ sơ đăng ký gửi về phòng TCHC trước ngày 20/01/2018 cho đ/c Đặng Thị Hải Lý.

            Trân trọng thông báo!

  Nơi nhận:                            

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Đức


TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Phiếu đăng ký học lớp bồi dướng giảng viên chính hạng II. Xem tại đây
- Phụ lục tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Xem tại đây
-
 Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV. Xem tại đây
-
 Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT. Xem tại đây
-
 Quyết định 1612 Chương trình bồi dưỡng giảng viên chính. Xem tại đây

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 48 Tổng truy cập: 18.587.108