Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu chung

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
 
Center for Quality Assurance - Hanoi Industrial Textile Garment University (CQA-HTU)
 
Văn phòng: C2- 103
Điện thoại: (024). 3692 3400
Email: trungtamdbcl@hict.edu.vn/ Website: https://trungtamdbcl.hict.edu.vn
 
I - GIỚI THIỆU CHUNG
1. Giới thiệu
Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng ĐHCNDMHN trên cơ sở tổ chức lại tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được tách ra từ Trung tâm Khảo thí – Tin học – Ngoại ngữ. Trung tâm hoạt động theo quy chế và quy định của nhà trường.
 
Trung tâm đảm bảo chất lượng đã tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi, quản lý đề thi học kỳ, lập kế hoạch phân bổ coi thi học kỳ, tổ chức thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi cấp trường và tổ chức thi lại thi cải thiện. Ngoài ra, trung tâm thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường: Nghiên cứu các quy định về đảm bảo chất lượng, nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học, nghiên cứu đánh các bộ giá ngân hàng câu hỏi và đề thi, nghiên cứu đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên, tổ chức khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy, khảo sát sinh viên tốt nghiệp phục vụ công tác tự đánh giá trong nhà trường, nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo AUN-QA… 
 
Trung tâm đảm bảo chất lượng được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại. Hiện nay, trung tâm đang quản lý hệ thống máy tính trực tuyến phục vụ công tác thi trực tuyến và khảo sát trực tuyến học sinh sinh viên. 

2. Mục tiêu
- Đi đầu trong việc sáng tạo, chủ động, tốc độ, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. 
 - Thực hiện các công tác khảo thí và kiểm định chất lượng nhà trường có chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất.

3. Định hướng phát triển
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng; nghiên cứu, phát triển, tập huấn và chuyển giao các công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng cho các cán bộ, viên chức trong nhà trường.
 
4. Thông tin liên hệ
- Tên tiếng việt: Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội 
- Tên tiếng Anh: Center for Quality Assurance - Hanoi Industrial Textile Garment University
- Tên viết tắt tiếng Anh: CQA-HTU
- Địa chỉ: Phòng 303 - tầng 3, nhà C1, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0243 6923400
- Website: http://trungtamdbcl.hict.edu.vn
- Email: trungtamdbcl@hict.edu.vn

II - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho học sinh, sinh viên. 

2. Quản lý, xây dựng ngân hàng đề thi học kỳ; xây dựng kế hoạch phân công cán bộ coi thi học kỳ/ thi lại;

3. Quản lý, xây dựng kết hoạch tổ chức ra đề thi/ chấm thi/ coi thi tốt nghiệp và thi học sinh giỏi;

4. Chịu trách nhiệm về tính bảo mật trong quá trình ra đề thi;

5. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên về công tác khảo thí;
 
6. Nghiên cứu ứng dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của trường; lưu trữ các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá

8. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường. 
 
9. Xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

10. Tổ chức các đợt khảo sát, điều tra trong và ngoài trường phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

11. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng, tổ chức chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho cán bộ, viên chức của nhà trường.
 
12. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên viên đáp ứng chuẩn theo quy đinh. Quản lý lao động và xét thi đua hàng tháng, 6 tháng, 1 năm.
 
13. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, chuyên viên trong trung tâm, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo theo quy định của nhà trường

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

III - CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
 
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 40 Tổng truy cập: 18.591.363