Trang chủ

Thông báo điểm tổng kết lần 2 HKI 2017-2018 (đợt 1) các lớp DHM-K1, CDM-K11, CDM-K12

Ngày đăng: 08:31 - 09/02/2018 Lượt xem: 1.266
Thông báo điểm tổng kết lần 2 Học kỳ I năm học 2017 - 2018 (đợt 1)

- Điểm tổng kết lần 2 CNSXMCN1 CDM-K12 Xem tại đây
- Điểm tổng kết lần 2 CNSXMCN2 CDM-K11 Xem tại đây
- Điểm tổng kết lần 2 Tin hoc UDNM1 CDM-K11 Xem tại đây
- Điểm tổng kết lần 2 TKTP DHM-K1 Xem tại đây
- Điểm tổng kết lần 2 TKTP1a CDM-K12 Xem tại đây© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 44 Tổng truy cập: 18.567.815