Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Ngày đăng: 13/12/2023 Lượt xem: 68
Trung tâm Thực hành may trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội tiền thân là khoa Kỹ thuật may. Trung tâm được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Trung tâm đào tạo nâng cao sau đổi thành Trung tâm Thực hành may. Chức năng chính của trung tâm là quản lý sinh viên trình độ Cao đẳng hệ chính quy và giảng dạy các lớp học phần thực hành như Kỹ thuật may 1,2,3,4; Thực tập kỹ thuật may 1,2; Công nghệ may 1,2; May mẫu đối; Thực tập sản xuất.
Chi tiết

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Ngày đăng: 14/12/2023 Lượt xem: 62
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY
Chi tiết

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ

Ngày đăng: 20/12/2023 Lượt xem: 60
Chi tiết

Tổ thực hành may 1

Ngày đăng: 18/08/2023 Lượt xem: 106
Chi tiết

Tổ thực hành may 2

Ngày đăng: 18/08/2023 Lượt xem: 140
Chi tiết

Tổ thực hành may 3

Ngày đăng: 18/08/2023 Lượt xem: 143
Chi tiết

Tổ chuẩn bị học tập

Ngày đăng: 18/08/2023 Lượt xem: 99
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 194 Tổng truy cập: 19.022.906