Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Lãnh đạo trung tâm

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY
 
I. Đồng chí Đặng Thị Thúy Hồng - Phó giám đốc trung tâm
 
1. Lãnh đạo chung các mặt hoạt động của trung tâm;
2. Chủ trì các cuộc họp của trung tâm;
3. Quản lý các hoạt động
3.1. Duyệt xét điều kiện dự thi các HP trung tâm GD
3.2. Duyệt đề thi
3.3. Duyệt bảng điểm các môn học/ học phần
3.4. Duyệt giờ giảng theo kỳ và năm học
3.5. Xuất hàng kho chuẩn bị học tập
4. Thống nhất nội dung thi, kiểm tra các môn học/ học phần thuộc trung tâm giảng dạy;
5. Chủ trì tổ chức xét học vụ, lên lớp, rèn luyện các lớp thuộc trung tâm quản lý.
6. Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp với đặc thù các môn học trung tâm giảng dạy
6.1. Làm các hợp đồng gia công và kế hoạch thực hiện với khách hàng ;
6.2. Phối hợp với phòng tài vụ nhắc nhở khách hàng thanh toán tiền gia công kịp thời;
7. Phân kế hoạch hàng cho các lớp thuộc trung tâm giảng dạy.
8. Quản lý – chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Giáo vụ
9. Cân đối, năng lực giáo viên, phân khối lượng giảng dạy cho các tổ theo kỳ - năm;
 
II. Đồng chí Dương Hồng Hạnh - Phó giám đốc trung tâm
 
1. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tổ thực hành may 2;
2. Quản lý nề nếp GD
2.1. Quản lý nề nếp giảng dạy: Lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc kiểm tra nề nếp của các tổ chuyên môn, giảng viên trong toàn trung tâm;
2.2. Duyệt kế hoạch học tập, đổi giờ, đổi phòng, đổi giáo viên
3. Giám sát việc tổ chức thi, chấm thi các môn học trung tâm giảng dạy;
4. Quản lý, bồi dưỡng giảng viên thuộc trung tâm;
5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thuộc trung tâm ;
6. Tổng hợp báo cáo hằng tháng các tổ;
7. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng
 
III. Đồng chí Nguyễn Thị Lanh – Phó giám đốc trung tâm
 
1. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tổ thực hành may 3 và tổ chuẩn bị;
2. Quản lý giáo viên, CNV thực tế tại doanh nghiệp.
3. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các loại chương trình, đề cương chi tiết, học liệu trung tâm quản lý, giảng dạy; giáo trình.
4. Kiểm soát chất lượng sản phẩm học tập, tổng hợp báo cáo sản phẩm hàng tháng.
4.1. Kiểm tra cân đối- quyết toán vật tư các mã hàng thực hiện
4.2. Tổng hợp duyệt thanh toán bồi dưỡng SP
4.3. Ký duyệt thay thân đổi màu, bìa cắt mẫu
4.4. Thống nhất hình thức triển khai, thời gian thực hiện các loại sản phẩm.
5. Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát việc thực hiện tiến độ các lớp thuộc trung tâm quản lý;
5.1. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo quy định;
5.2. Sơ kết, tổng kết công tác đào tạo của trung tâm;
 
IV. Đồng chí Ngô Xuân Thủy – Phó giám đốc trung tâm
 
1. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tổ thực hành may 1;
2. Quản lý, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học thuộc trung tâm;
3. Quản lý công tác GVCN, học sinh sinh viên
4. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện môn thực tập SX;
5. Tổ chức, quản lý và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thi học sinh giỏi hằng năm;
6. Quản lý các bài viết, đăng tin trên website của trung tâm.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 29 Tổng truy cập: 8.674.554