Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Tổ thực hành may 3

Văn phòng tổ môn: P202 nhà B9

TT

Họ tên giảng viên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Lanh

Phó giám đốc

lanhnt@hict.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thành

Tổ phó

thanhnt@hict.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thơ

Giảng viên

thont@hict.edu.vn

4

Trương Thanh Giang

Giảng viên

giangtt@hict.edu.vn

5

Trương Thiên Quốc Chuyên

Giảng viên

chuyenttq@hict.edu.vn

6

Hoàng Văn Huy

Giảng viên

huyhv@hict.edu.vn

7

Nguyễn Cầu Bản

Giảng viên

bannc@hict.edu.vn

8

Nguyễn Mai Hương

Giảng viên

huongnm@hict.edu.vn

9

Hoàng Thị Như Phượng

Giảng viên

phuonghtn@hict.edu.vn

10

Nguyễn Đức Thành

Giảng viên

thanhnd@hict.edu.vn

11

Chu Thị Ngọc Thạch

Giảng viên

thachctn@hict.edu.vn

12

Đoàn Thị Hà

Giảng viên

handt@hict.edu.vn


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 35 Tổng truy cập: 8.674.496